https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/17o7yk/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

http://50rede.jyzpsh.com

http://wykw7b.tatytrade.com

http://v9h3gv.magnetsh.com

http://qaj4is.cpalginet.com

http://s98i9n.lxsqrfms.com

http://x9i7nd.obesipatia.com

http://cq9gw4.xturbate.com

http://qpbfas.torrecj40.com

http://khwdap.yohumall.com

http://soccak.fideliles.com

沙上运动风靡内蒙古
内蒙古新闻网  18-09-28 15:02  正北方网

 “千里草原铺翡翠,天鹅飞来不想回。”——内蒙古自治区留给外界是这样的草原印象,但拥有巴丹吉林、腾格里、乌兰布和、库布其和科尔沁等沙漠和沙地的内蒙古,同样有“大漠孤烟直,长河落日圆”的雄浑景观。近年来,随着体育产业的蓬勃发展,沙上运动也在内蒙古掀起了一股热潮。

 沙漠徒步:挑战自我

 说起沙漠徒步,很多人将之视为挑战自我的运动,更有人将之升级为“一生一次”的活动。参加过两次腾格里沙漠70公里徒步赛的周俊说:“这可不是一生一次,一旦参与过就会上瘾,并将这演变成‘一年一次’的运动。”

 说起沙漠徒步的魅力,周俊认为,有挑战自我成功之后的喜悦,更重要的是在这一过程中学会了如何与自己独处。

 “走进沙漠深处,就意味着与外界的隔离:没有手机信号,没有轰炸的资讯,有的只是呼吸声、在沙漠中挪动脚步的艰辛和阳光暴晒下的汗水。”周俊说,走完一次全程才真的明白“不积跬步无以至千里”的真正含义。

 除此以外,很多人还从沙漠徒步中收获了更强的环保意识。

 “在沙漠里走过几天,就会明白水的珍贵、生态的脆弱。”来自北京的翟英琦说,他在腾格里沙漠徒步时,看到被丢弃的矿泉水瓶,会捡起来装进自己的背包,而且会很小心地不留下任何垃圾。

 “漫漫黄沙虽然可以暂时掩盖住垃圾,但当风吹起时,谁也不知道这些垃圾何时会暴露出来。沙漠里的生态其实很简单,有小虫子、偶尔可见的小草,但是绝对不欢迎人类留下这些垃圾。”翟英琦说。

 沙上赛车:轰鸣的产业

 沙漠出行的工具随着时代的变迁也在变化着,在沙漠里“撒野”的方式也在逐步升级。在巴丹吉林沙漠里生活了一辈子的老牧民乌力吉巴依尔说,40年前出行是靠骆驼,后来有了拖拉机,再后来有了汽车,现在来沙漠里玩车的人越来越多了。

 “很多越野车优越的性能只有在我们沙漠里才能展现得淋漓尽致。”65岁的乌力吉巴依尔近年来靠着自己对沙漠路况熟悉,做起了沙漠向导的工作,2017年他还斥资68万元购买了一辆丰田霸道越野车,生意也越来越好。

 沙上运动中,赛车也极具代表性。而在内蒙古,人气最高的赛车赛事非越野e族阿拉善英雄会莫属。

 2017年,第12届越野e族阿拉善英雄会于9月15日至10月15日在腾格里沙漠举办,入园车辆38.65万台次,接待国内外游客131万人次。仅在一年前,这两个数字还分别是30万台次车辆和93万人次。

 统计数据显示,越野e族阿拉善英雄会的举办,有力带动了当地旅游业和相关产业的快速增长,对当地黄金周旅游综合贡献率达70%左右。

 在越野e族英雄会上,T3沙漠挑战赛、T3接力赛、GR中国汽车超级联赛、岩石攀爬赛等越野赛事,国际汽车展、音乐、游乐、航空嘉年华等一系列丰富多彩的活动,让不远千里来此参加活动的车友和游客们兴奋不已。

 越野e族阿拉善英雄会的成功举办,是沙上运动在内蒙古蓬勃发展的一个缩影。近年来,随着私家车的普及,“越野族”也正在不断发展壮大。在“越野族”眼中,越野车不再是单纯的交通工具,而是将运动、极限、娱乐、狂欢结合在一起的纽带,也代表着一种新的休闲方式。

 地处内蒙古科尔沁沙地腹地的奈曼旗,沙地面积达800万亩,近年来,该旗打造的沙漠旅游业已形成品牌。从2014年开始,当地在这片沙漠上陆续举办汽车越野拉力赛、UTV沙漠拉力赛、摩托车场地赛、千人沙漠户外徒步探险等活动,每年仅旅游收入就有上亿元人民币。

 “沙上+”:别样的风情

 除了最让人津津乐道的沙漠徒步与沙上赛车,沙上运动的形式还有很多:无论是最传统、最古老的沙上出行方式体验——骑骆驼,还是最简单、易操作的滑沙,或是“近沙不进沙”的穿沙自行车赛,或者是原本只属于海边“专利”的沙滩排球、沙滩足球……有了沙漠的参与,每一项运动的乐趣又增加了几分。

 每年7月,在内蒙古库布其沙漠东端的响沙湾旅游景区内,就会有一道由沙漠、驼队、运动员、排球组成的独特风景线。连续四年在这里举办的中国大学生沙滩排球锦标赛,将原本属于海边沙滩上运动“无缝嫁接”到了沙漠深处,沙滩排球的场地设施也就成了这里的游客们经常体验的一项运动。

 来自包头市的李鹏在响沙湾旅游时,跟几个朋友体验了一番沙漠中的沙滩排球和沙滩足球。

 “沙滩足球和沙滩排球都是跟原本不认识的游客们一起玩的,通过这两个项目,也认识了很多朋友。而且我原以为在沙漠里就是骑骆驼、滑沙,结果还体验了海滩上才有的项目,感觉也挺奇妙的。”李鹏说。

 连续举办两年的额济纳环胡杨林国际自行车邀请赛的组织者王泽涛告诉记者,环胡杨林自行车赛的优势就在于与其他自行车赛的差异性,“毕竟这里的美景是无可替代的”。

 参加了2017年环胡杨林国际自行车邀请赛的选手李立民至今都很感慨:“这次骑行活动最令人享受的应该就是别处难得一见的美景了,有世界上最美的胡杨林、一望无垠的巴丹吉林沙漠、哈密瓜农田、蒙古族民居毡房……有时抬头望去,真觉得是在一幅画里骑行。”

 多年以前,沙漠是令人烦恼的存在。随着时代的发展和科技的进步,沙漠成为户外运动的一块广阔天地,让生活在沙漠中的人品尝到“沙漠变黄金”的滋味,也“纵容”着热爱沙上运动的人们在这里尽情“撒野”。


[责任编辑: 白帆]
扫描左侧二维码下载内蒙古客户端,关注更多内蒙古更全、更新的新闻资讯。扫描右侧二维码或搜索内蒙古日报(或直接输入neimengguribao)关注内蒙古日报官方微信。

  内蒙古新闻网版权与免责声明:
 • 凡本网注明“来源:内蒙古新闻网”的所有作品,版权均属于内蒙古新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
 • 凡本网注明“来源:XXX(非内蒙古新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
 • 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
 • 联系方式:0471-6659743、6659744。
杜尔门沁达斡尔族乡 翠福园小区 吾东村 江南中街道 保定
勤俭道 富乡乡 辛家寨乡 雷公塔镇 八道湾胡同
早点来早餐加盟 早点加盟店10大品牌 早点粥加盟 春光早餐工程加盟 雄州早餐加盟
早点小吃加盟排行榜 早餐加盟哪个好 早点来加盟 豆浆早餐加盟 早点铺加盟
雄州早餐怎么加盟 加盟放心早点 动漫加盟 早餐加盟开店 早餐项目加盟
早点加盟好项目 加盟特色早点 早点加盟品牌 美式早餐加盟 特许加盟