https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13bl35/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

http://hgdg09.ycjtzn.com

http://twynfi.yoguoshu.com

http://1yfob1.china-laiyi.com

http://mu1jnz.yohumall.com

http://s0fbjr.tyylkj.com

http://q6oqtk.glyphiqa.com

http://m6viv4.itfigs.com

http://qybzmu.sdgtcs.com

http://munbom.ynieb.com

http://gjwkj0.batmasonry.com

 

农村改革再出发

2018-10-20 16:52:58 | 来源:光明网
--

经过40年改革实践,我国农业生产持续增长,农村经济协调发展,农民生活水平显著提高,农村基础设施明显改善,农村社会事业全面进步,农业农村面貌有了翻天覆地的变化。

8月31日,在中国农村改革40年学术研讨会暨中国社会科学院农村发展研究所建所40周年大会上,业界权威专家围绕农村改革40年来取得的成就和积累的经验展开了广泛讨论。

“中国的改革是从农村开始的。40年来,党和政府坚持不懈地将改革作为推进农村发展的根本动力,农村改革和发展取得了历史性的成就。目前,我国农村发展和改革形势越来越好,党中央提出了乡村振兴规划等一系列政策措施,我国农村发展再一次出现历史性变化。”国务院发展研究中心原副主任陆百甫说,乡村振兴成为我国产业拓展中极具吸引力的选项。

吉林省政协主席、党组书记江泽林指出,40年的改革开放让我国农业农村发生了巨变。一是农业机械化水平快速提高;二是国家粮食安全和大宗农产品基本供给能力明显提高;三是农业税的取消切实减轻了农民负担。在此基础上,建立公共财政支持农村制度,建立与完善农村基本经营制度,初步构建了农村改革的制度框架体系。

我国明确提出实施乡村振兴战略的目标任务:到2020年,乡村振兴取得重要进展,制度框架和政策体系基本形成;到2035年,乡村振兴取得决定性进展,农业农村现代化基本实现。

“目前我国农业现代化受到两个大的因素制约,一是传统农业小规模、半自给、兼业化特征与规模化生产之间的矛盾,二是人多地少的资源禀赋特征不利于引进现代生产要素,不利于快速提高劳动生产率。”国务院参事杜鹰指出。要持续加大对农业的投入,实行差别化、更精准的补贴制度,更多地向主产区和种植户倾斜,同时把财政和金融政策组合好,更好地为农服务。完善农业支持保护体系,不应阻碍农产品价格机制改革,要坚持推进重要农产品价格形成机制改革,坚持市场定价、加补分离的改革原则。此外,谋求适度规模经营,不能照搬照抄新大陆国家的经验,要从实际出发,走出符合中国国情、民情的农业现代化之路。

当前,我国农业农村发展进入了全面深化的新阶段。要以全面建成小康社会为目标,围绕抓关键补短板,全面推进农村综合改革和其他领域各项改革,注重改革的全局性、系统性、协同性,着力深化农村体制机制创新。

原农业部政策法规司司长郭书田指出,要健全城乡发展一体化体制机制,破除城乡二元结构,推进公共资源均衡配置。同时,要赋予农民更多财产权,赋予农民对集体资产股份占有、收益、有偿退出及抵押、担保、继承权。在这一点上,很多地区推行的“农村资源变资产、资金变股金、农民变股东”的改革就是一种很好的探索。

标签: {list.tags}
编辑:杨光笑

相关新闻

精彩评论:0

登录

还可以输入250个字
小苏州胡同 茶店子 西乌鸡村 金玉观 八十中学
仁和地区 二环路羊西线口 万全一支路 旱塘仔 下埔社区
安徽早点加盟 早点小吃店加盟 爱心早餐加盟 便民早点加盟 特色早点小吃加盟
早点小吃店加盟 小投资加盟店 早餐连锁店加盟 汤包加盟 早餐店 加盟
早餐加盟哪个好 特色早餐店加盟 广式早餐加盟 早点小吃加盟排行榜 早点加盟多少钱
湖南特色早点加盟 北京早点小吃培训加盟 早点小吃加盟排行榜 早餐餐饮加盟 爱心早餐加盟