https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq1p1/3n1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

http://jjgkie.cq-sunkin.com.cn

http://liwp2y.99hqjy.com

http://ybms0r.hy123.net

http://g7icfr.cg724.com

http://gl2dgs.1532hz.com

http://wdz2li.jwanjin.com

http://kp40yq.tipparna.com

http://nqi4cv.jiazheng168.com

http://xxqmq4.sxdszx.com

http://d0xwxn.rqyyt.com

新闻中心 > 青岛新闻 > 正文

女子整形后双眼皮大小不一 整形医院:大夫也不是神仙

2018-10-20 06:53 来源:青岛网络广播电视台
分享到:
奇迹mu私服发布网 中国嘉德2010年秋拍中,他的《长征》曾以亿元成交,创当时中国近现代书画纪录。

五个多月前,市民金女士割了一个双眼皮,可效果并不理想。

金女士(化名):“正常双眼皮,不说做的有多美观,起码两只眼形态保持一样,不要说两只眼看起来差别很大,我现在左眼看起来非常肿,老远一看就是一个很粗的大肉条。”

blob.png

blob.png

啥?双眼皮居然成了大肉条?看着自己原来的照片,金女士十万个后悔,早知道这样,当初就不该挨刀子。今年四月,金女士花6700元,在黄台路上的青岛伊美尔国宾整形外科医院,做了一次双眼皮整形。金女士说,起初拆线并没有发现什么异常,直到术后一个月,哟,这眼皮怎么肿了?

金女士的右眼看起来还算正常,可左眼的双眼皮明显宽出不少,打眼一看很像是眼皮肿了,这到底出了什么问题啊?金女士赶紧找到了医院。

钱也花了,罪也遭了,可最终的效果不尽人意,金女士十分难过。对于这次手术,院方表示可以免费修复。

blob.png


金女士说,除了免费修复外,她希望医院能赠送自己五次四肢和面部脱毛,算是对自己的一个补偿,可是双方迟迟没谈拢。那么,金女士的双眼皮手术到底出了什么问题?医院方面会给出怎样的解决方案呢?行动员和金女士一起来到了伊美尔国宾整形医院,等待一会儿之后,见到了一位副院长。

青岛伊美尔国宾整形外科医院徐院长:“我们看出来了,我们大夫也承认这个没达到你的要求,也没达到我们技术要求,大夫也不是神仙,划线量了测了都是没问题的,但是在术后恢复,自身恢复这块不好说,当时刘主任说是提肌力量没做好。”

徐院长解释说,金女士这种情况他们很少遇到,不过手术确实存在瑕疵,医院方面愿意给予修复,修复手术已经安排在十月份,而且修复后的效果应该会让金女士满意。不过,对于金女士提出的额外补偿,医院方面有自己的看法。

徐院长说,之前金女士提出要1000元的补偿,院方也同意了,不过后来金女士又变卦了,加价到2000,双方这才没协商成,再后来金女士说不需要金额补偿,要求赠送五次脱毛,考虑到价格问题,医院只答应赠送两次。不过双方愿意本着友好协商的态度,把这件事情解决。

我要爆料 免责声明
分享到:
? 青岛新闻网版权所有 维权指引会员注册营销服务邮箱
田园美居 张湾区 元坝 前群 沣河桥
小岩 加勉乡 指背岭 明珠路口 北京南宫世界地热博览园
美味早点加盟 早餐行业加盟 酒店加盟 特色早点小吃加盟 中式早餐加盟
品牌早点加盟 港式早点加盟 早点包子加盟 早点招聘 早点加盟哪家好
饮料店加盟 山东早餐加盟 全国招商加盟 哪家早点加盟好 早点车加盟
中式早餐店加盟 早餐加盟连锁 特色早餐 早点工程加盟 传统早餐店加盟