https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33b355/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/2pj697/

http://tljwkr.shiyuwenhua.com

http://urzyai.cg724.com

http://0fi0tv.blogbub.com

http://xu8u61.dushisuanlafen.cn

http://qn6jgs.fsl-wa.com

http://0dvczs.taskuler.com

http://w54yrn.zs-hengye.com

http://0s5qjl.tgltour.com

http://50fpcv.amywc.com

http://fdwq4d.tipparna.com

国家能源局主管    中国电力传媒集团主办
您的位置> 首页->能源财经

统计局:1-8月国有控股企业利润比增26.7%

传奇私服 其中人工智能能否替代传统教师,嘉宾各抒己见,引发了激烈讨论。

来源: 国资委      日期:18.09.28

 1-8月份,全国规模以上工业企业实现利润总额44248.7亿元,同比增长16.2%(按可比口径计算,考虑统计制度规定的口径调整、统计执法增强、剔除重复数据、企业改革剥离等因素影响,详见附注二),增速比1-7月份放缓0.9个百分点。

 1-8月份,规模以上工业企业中,国有控股企业实现利润总额13473亿元,同比增长26.7%;集体企业实现利润总额139.2亿元,增长3.2%;股份制企业实现利润总额31323.9亿元,增长20.1%;外商及港澳台商投资企业实现利润总额10906.4亿元,增长7.6%;私营企业实现利润总额11485.6亿元,增长10%。

 1-8月份,采矿业实现利润总额3880.5亿元,同比增长53.2%;制造业实现利润总额37382.3亿元,增长13.5%;电力、热力、燃气及水生产和供应业实现利润总额2985.9亿元,增长13.5%。

 1-8月份,在41个工业大类行业中,34个行业利润总额同比增加,7个行业减少。主要行业利润情况如下:煤炭开采和洗选业利润总额同比增长16.6%,石油和天然气开采业增长4.4倍,农副食品加工业增长2.4%,纺织业增长1.2%,石油、煤炭及其他燃料加工业增长32.4%,化学原料和化学制品制造业增长25%,非金属矿物制品业增长46.1%,黑色金属冶炼和压延加工业增长80.6%,通用设备制造业增长8.3%,专用设备制造业增长23.7%,电气机械和器材制造业增长2.2%,计算机、通信和其他电子设备制造业增长3.2%,电力、热力生产和供应业增长14.6%,有色金属冶炼和压延加工业下降13.8%,汽车制造业下降2.1%。

 1-8月份,规模以上工业企业实现主营业务收入68.8万亿元,同比增长9.8%;发生主营业务成本58万亿元,增长9.4%;主营业务收入利润率为6.43%,同比提高0.35个百分点。

 8月末,规模以上工业企业资产总计110.9万亿元,同比增长7.5%;负债合计62.8万亿元,增长6.6%;所有者权益合计48.1万亿元,增长8.6%;资产负债率为56.6%,同比降低0.5个百分点。

 8月末,规模以上工业企业应收账款14.1万亿元,同比增长11.6%;产成品存货42840.6亿元,增长9.8%。

 1-8月份,规模以上工业企业每百元主营业务收入中的成本为84.39元,同比减少0.35元;每百元主营业务收入中的费用为8.23元,同比减少0.02元;每百元资产实现的主营业务收入为95.2元,同比增加2.1元;人均主营业务收入为128万元,同比增加14.5万元;产成品存货周转天数为16.9天,同比持平;应收账款平均回收期为46.5天,同比增加0.4天。

 8月份,规模以上工业企业实现利润总额5196.9亿元,同比增长9.2%,增速比7月份放缓7个百分点。

 

责任编辑:李梁  投稿邮箱:网上投稿

附件:

 【稿件声明】凡来源出自中国电力新闻网的稿件,版权均归中国电力新闻网所有。如需转载请注明出处,想了解 更多精彩内容,请登录网站:http://www-cpnn-com-cn.mumlin.com

相关新闻
万德庄南北街 西安市图书馆 莒镇乡 闽侯 坪径
崔各庄乡政府 三面石 店集镇 塘口湖 哈哈乡
港式早餐加盟 早餐饮品加盟 早点铺加盟 清真早点加盟 饮料店加盟
娘家早点车怎么加盟 加盟包子 早餐亭加盟 早点加盟店排行榜 广式早点加盟
知名早餐加盟 早餐类加盟 早点餐饮加盟 动漫加盟 早餐饮品加盟
五芳斋早点怎样加盟 北京早餐加盟 清美早餐加盟 早餐豆腐脑加盟 便民早点加盟