https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

http://3ck7cq.shxfchotel.com

http://2ieqr4.gasmholic.com

http://iiwzd4.ywetong.com

http://dfosul.urfatl.com

http://cdrk42.synhorn.com

http://sufegs.daleselves.com

http://4apghs.aotuwei.com

http://ydmnnz.auctocon.com

http://rvfr3e.fmcflagbag.com

http://5y9ote.ujia88.com

首页|图片|评论|共青团|青年之声|青春励志|青年电视|中青看点|娱乐|财经|舆情|教育|第一书记网|地方|发现|游戏|汽车
首页>>新闻 > 时政 >>  正文

新华社批少数干部热衷当南郭先生:为官当怀“尺”与“耻”

发稿时间:2018-10-20 13:46:00 来源:新华社 中国青年网
1.76补丁 建议:水景只能近观,不可进入其中玩耍,切勿攀爬假山。

  去年以来,山西通过年初立“军令状”、年中“季监测”、年末抓“关键少数”、多角度开展考核测评,破解“干多干少、干好干坏一个样”难题,让干部有了标尺,撕下混日子干部的遮羞布,实干者得以崭露头角。

  当下,一些地方仍然存在干部不干事、不作为的现象。少数干部热衷当南郭先生,平平安安占位子、舒舒服服领票子、庸庸碌碌混日子,对中央的重大部署不上心,对群众的呼声诉求不关心。这些人成了改革落地、政策落实的绊脚石。

  究其原因,这与一些地方的干部考核机制尚不完善有很大关系。考核中一刀切、一锅煮的有之,不换届不考核的有之,流于形式走过场的有之……为南郭先生们得以生存提供了土壤。久而久之,这些干部信奉“干多干少一个样,多干多错少干少错”,尸位素餐,不以为耻,反以为“聪明”“成熟”。

  为官须有“尺”。有“尺”方可量才之长短、德之优劣。这要求干部考核制度要多角度、全方位、立体化。既要有对党和人民忠诚的统一要求,也要有对不同岗位的量体裁衣;既要带上显微镜,认真考察干部的所作所为,也要带上望远镜,察看干部在群众中的口碑;既要加强日常考核,时时有小测验,也要观察在急难险重大考中的表现……只有综合考量,才能选出有担当、敢作为的优秀干部。

  为官须有“耻”。当官避事平生耻。羞耻不能只靠良心发现,更需通过外在制度的约束,形成内化于心的警戒。通过进一步完善公平、透明的考核体系,让碌碌无为者露出马脚,让阳奉阴违者原形毕露。对考核末位的干部,如确属不担当不作为,要敢于真提醒、真批评、真摘帽。让不作为者既失面子又失里子,才能塑造“以苟活为羞,以避事为耻”的干事创业氛围。

  创业维艰,奋斗以成。站在改革开放40周年的时间节点上,面对全面深化改革路上的各种挑战,党员干部要拿出敢闯敢干的锐气勇气,啃硬骨头、涉险滩、闯难关,把工作做到实处。

  (原题为《为官当怀“尺”与“耻”》)

责任编辑:海竹
 
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
石室乡 三合南里社区 东方交电商场 天开甲子 耿黄乡
顺义检测场 东晖星城 石狮市土地登记交易中心 大柳塔镇 三平镇街道
加盟放心早点 正宗早点加盟 早餐加盟好项目 早餐店加盟哪家好 早餐店 加盟
爱心早餐加盟 凡夫子早餐加盟 早点加盟网 广式早点加盟 知名早餐加盟
春光早餐加盟 健康早餐加盟 自助早餐加盟 早餐豆浆加盟 早餐馅饼加盟
早点加盟网 早餐包子加盟 早餐加盟排行榜 雄州早餐怎么加盟 早点招聘