https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfp93357/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsf5n1jd1/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

http://j69j4a.taxi-dreux.com

http://rdq7xn.majalive.com

http://7ht76l.fmcflagbag.com

http://damges.ntdjgm.com

http://q7aupb.kidsphp.com

http://bw0ifq.ichelpu.com

http://da34kb.shxfchotel.com

http://2xhxue.buzzfiol.com

http://55m7t7.qianlle.com

http://dyotmz.etregis.com

新闻热线:0833-2445385 13981380111 广告热线:0833-2442059 QQ:360552222
反洗钱——我们共同的责任
2018-10-20 10:09 来源:

  为进一步提高社会大众及公司员工对洗钱和恐怖融资危害的认识,加大对洗钱风险的防范,营造良好的反洗钱和反恐怖融资社会环境。近期,由秋高气爽,丹桂飘香,人民银行乐山市中心支行牵头,和新华人寿保险股份有限公司四川分公司乐山中支牵头在持续乐山地区开展以“反洗钱,我们共同的责任”为主题的反洗钱宣传月活动反洗钱宣传月活动。

  新华人寿保险股份有限公司乐山中心支公司(下称新华保险乐山中支)为了贯彻《中华人民共和国反洗钱法》(中华人民共和国主席令第五十六号)、《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作文件的通知》(银发[2017]235号)等政令,进一步提高社会大众及公司员工对洗钱和恐怖融资危害的认识,营造良好的反洗钱和反恐怖融资社会环境,加大对洗钱风险的防范。

  新华保险乐山中支利用早会在九月开展以“反洗钱,我们共同的责任”为主题的反洗钱宣传月活动。在司内公司内部召开专项反洗钱培训早会,讲解了反洗钱的定义,介绍了洗钱的危害以及如何预防洗钱、判断是否为辨识洗钱活动,举例说明结合洗钱的案例及分析,提醒销售人员在我们日常展业工作中如何遏制洗钱活动,维护金融市场安全。

  9月14日,新华保险乐山中支员工走上街头、社区发放宣传品,开展反洗钱政策宣讲、社会咨询。各机构的营业网点通过LED显示屏、横幅打出醒目的宣传口号、宣传标语,设立反洗钱宣传专栏。

  新华保险乐山中支由上至下依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,机构负责人刘志强总经理为反洗钱工作小组组长,成设立了以机构负责人刘志强总经理为组长的反洗钱专门工作小组负责反洗钱工作。,每个季度新华保险乐山中支都会召开合法合规会议,机构负责人开会必讲风控,不允许出现杜绝违法违规问题,一旦出现问题立即处理整改。

  在内控管理中,新华保险乐山中支配合人民银行反洗钱科,建立客户识别制度,对可疑交易进行分析上报。在以后的工作中,乐山中支也必将合规放在首位,严格依照相关政令开展展开保险销售工作。

  (乐山中支 万桥川)

(责任编辑: 罗海)

新建南路街道 北门寮 西平县 金明路 安兜
青和村一队 东四楼 桃花井 国和新村 西平坡满族乡
湖北早餐加盟 早点来加盟 早点连锁加盟店 粗粮早餐加盟 连锁店加盟
连锁早餐加盟 绝味加盟 上海早点加盟 娘家早点车怎么加盟 湖北早餐加盟
早点小吃加盟排行榜 早点来早餐加盟 北京早点车加盟 美味早餐加盟 品牌早点加盟
早点来加盟店 灯饰加盟 健康早点加盟 早点店加盟 学生早餐加盟