https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cq95v/9dp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/a22hos/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/81618m/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.luckyol.com/vkx3ef/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

http://2xn8eq.cdlinghang.com

http://9fwa9l.huahuotang.com

http://zxlmjn.torrecj40.com

http://vykihv.crc2102.com

http://95uz0i.cnguangtai.com

http://444xvj.vectortea.com

http://p9zcev.tongweiedu.com

http://aznbbo.ahrixin.com

http://cfqtth.zs-hengye.com

http://x3eihx.szmxwk.com

当前位置: 深圳新闻网首页>焦点新闻>时政新闻>

浙江女首富陷债务风波 曾被誉中国最励志女企业家

浙江女首富陷债务风波 曾被誉中国最励志女企业家

分享
人工智能朗读:

新光圆成9月26日晚间披露公司控股股东新光控股集团有限公司债券违约,深交所昨天早间向上市公司下发了关注函,表示高度关注。

新开传奇sf网站 美国对中国出口的产品则主要集中在机械设备仪器(30%,主要是资本品)、运输设备(20%)、化工产品(10%)、塑料及橡胶制品(5%)等;3)从积极的方面来看,未来中国可能为应对中美贸易战加大对一些领域的开放,包括汽车、医药医疗、金融、养老、传媒产品等。

新光控股债券违约22.3亿被深交所下发关注函创始人周晓光被法院列为被执行人

浙江女首富陷入债务风波

新光圆成9月26日晚间披露公司控股股东新光控股集团有限公司债券违约,深交所昨天早间向上市公司下发了关注函,表示高度关注。

事件

债券违约本息22.3亿被发关注函

根据公告,新光集团发行的公司债券“15新光01”9月25日应兑付回售本金17.40亿元,第三个付息年度利息1.30亿元。截至到期兑付日日终,新光集团未能按期足额偿付;短期融资券“17新光控股CP001”于9月22日到期,应付本息总额为10.68亿元,截至9月25日,仅偿付7.07亿元,未能按照约定足额偿付。经统计,上述债券违约本息规模合计22.30亿元。深交所关注函要求,控股股东新光集团针对上述债务违约风险的解决措施,自查是否对上市公司产生不利影响;新光集团持有新光圆成股权的质押情况,是否存在平仓风险,清偿债务过程中是否可能导致公司控制权变更。

截至今年半年报,新光集团持有新光圆成11.34亿股,占上市公司总股本的比例为62.05%,按停牌前公司总市值270亿元计算,新光集团持股市值为167.54亿元。根据7月20日披露的公告,新光集团已累计质押11.15亿股,占其持有公司股份的98.29%。目前,新光圆成自2月1日开市起转入重大资产重组程序继续停牌,累计停牌时间超过7个月。深交所在关注函中要求公司说明正在推进的重组事项进展情况,并分析说明上述债务违约事项对该重组的具体影响及拟采取的应对措施。

追访

今明两年还有110亿元存续债到期

据新光集团新闻发言人徐军称,今年以来,公司已如期兑付各项债务本息约90亿元,导致短期兑付压力陡增,流动性不足成为当前面临的最大困境。发生此次违约,除企业自身在流动性管控方面存在欠缺外,他称主要原因之一是前不久突然发生关联评级机构爆出负面事件的意外因素,一定程度影响了公司多项重大融资计划的进展。

徐军称,违约发生前,新光集团已紧急启动应急预案,寻求解决方案,包括与政府部门、金融机构积极沟通,积极筹措资金、处置资产,以求有效保障债权持有人权益。公司已计划召开债权持有人首轮沟通会,面对面介绍相关情况,展示生产经营现状,讨论后续偿债方案。“公司目前生产经营正常,基本面依然良好。”新光集团表示,在今后的发展中,着力加强流动性专业化管理,坚决实施资产瘦身计划,积极化解金融风险,继续专注于主业和实体经济。

今年8月,新光控股集团完成了7.1亿元的短期融资券发行,以7.5%的利率在银行间市场成功发行,8月31日起计息。当时新光圆成称,“后续将有多项战略融资计划陆续落地,将在资金面上有效保障集团多项战略性业务转型计划向纵深发展及实施。”

据Wind资讯统计,目前新光控股尚有12只存续债,余额共计110.12亿元,多数集中在2018年和2019年到期。接下来的两个月,“17新光控股CP002”和“11新光债”即将到期,合计余额约26亿元。后续新光控股的偿债压力大。

关注

创始人周晓光被法院列为被执行人

据新光集团官网介绍,该公司是一家根植中国,通达全球的产融结合的大型民营集团。目前,旗下有一家上市公司、近百家全资子公司及控股公司、逾40家参股公司,总资产近800亿元。其创始人周晓光,从农村娃20块钱摆地摊创业起家,被誉为“中国最励志的女企业家”“浙江女首富”。

市场注意到,9月23日新光集团公号转发了周晓光最近做客访谈节目的一篇文章。回眸40年创业路,当被问及“当年的磨炼和苦难”时,周晓光说了句意味深长的话:“想想那个时候一无所有,我觉得我现在哪怕是什么没有,从头再来,我还是能够重新站起来,我对我自己很有信心。所以不管怎么样,面临什么样的困难和挑战,我都会去面对它。”

不过,据最高法院被执行人信息平台披露,周晓光被列为被执行人,执行法院为浙江省高级人民法院,立案时间为9月21日,案号为(2018)浙执18号。(记者 刘慎良

[责任编辑:陈苏雅]
毛虎沟村 旅游集散中心 朝山村 手争弯 官渡侨
下婆寮 贾家沟 颐和园北宫门 丽泽中二路 灵川
河北早餐加盟 清真早点加盟 营养粥加盟 早点加盟好项目 养生早餐加盟
湖北早餐加盟 早餐加盟哪个好 早餐粥店加盟 凡夫子早餐加盟 天津早点加盟
春光早餐加盟 美式早餐加盟 包子早餐加盟 美味早点加盟 养生早餐加盟
小投资加盟店 早餐店加盟 北京早点摊加盟 特色早点加盟店 早餐粥加盟