https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq15b/717.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.luckyol.com/7lpmsm/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqsfrt71d3/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/bj1.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

http://orijnw.jpjyoa.com

http://w1f0yr.aksgk.com

http://ilbv42.yushangcai.com

http://il0w0a.jimin1004.com

http://7niv70.ifsti.com

http://ljd77c.oudano.com

http://cg9hdy.obesipatia.com

http://rrnjk7.cnhuajiao.com

http://4gdtvo.xiangyuncn.com

http://azt1rk.majalive.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网新闻中心综合新闻—正文
田东内油水库大坝主体工程基本完成
来源:百色新闻网 作者:黄正西 发布时间:2018-10-20 15:43:08

百色新闻网通讯员 黄正西 文/图

  田东县内油水库位于思林镇内油村六欢屯附近,工程概算总投资13787.5万元,是一座以供水为主,兼顾农业灌溉的综合性小(1)型水库工程,是思林镇的应急备用水源。

  自开工建设以来,该县经过参建各方一年多的努力,目前水库大坝主体工程基本完成,土石方开挖及边坡支护已全部完成,大坝浇筑至197.9米高程,浇筑砼6.8万立方米。水库建成后,正常蓄水位为210米,总库容236万立方米,将解决思林镇区及思林、内油、选赞、坛乐4个村35600人饮水安全;改善灌溉农田面积2586亩,恢复灌溉3650亩,新增灌溉2500亩。

  

图为该水库大坝主体工程建成保养

(网络编辑:李穆江)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
田林工商局出手 ...
隆林工商约谈电 ...
百色电力:举办 ...
百矿集团与福建 ...
百色瑶族山歌唱 ...
今天,一起来听 ...
老班长站好“最 ...
 
 
 
  推荐图片
“德保人民庆盛世, ...
盛会!百色各族农民 ...
  推荐新闻
· 田林工商局出手整治电信运营商"流量不限量"宣传
· 田阳工商约谈电信运营商 叫停“流量不限量”...
· 隆林工商约谈电信运营商 要求停止相关虚假宣...
· 提醒!选购月饼勿轻信“健康纯天然”等夸大宣传
· 百矿集团与湖南二建开展合作
· 延伸产业链条 靖西“丝路”越走越宽
· 凌云通鸿水泥获百色第二张国家低碳产品认证证书
· 百色发出首批港澳台居民居住证
· 8日零时30分“白露”:蒹葭苍苍,白露为霜
· 平百二级公路林逢镇路段沥青路面大修工程开工
· 百色瑶族山歌唱进警营 共建警民鱼水情
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

三亚市 南马镇 藏书镇 清城 昄大乡
耦耕乡 庄户中心村 龙呤小区 赵辛店社区 老子山镇
北京特色早点加盟 清真早点加盟 早餐工程加盟 早点面条加盟 早餐粥店加盟
娘家早点车怎么加盟 快餐早点加盟 连锁早餐加盟 快餐早点加盟 正宗早点加盟
早餐行业加盟 上海早餐加盟 早餐工程加盟 早点来加盟店 早餐亭加盟
书店加盟 全球加盟网 加盟早点店 书店加盟 早餐免费加盟