https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvbt555/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfnv5zl7/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.luckyol.com/9d73ni/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/xgi0dg/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/6an6wa/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cq1v1/5z9.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.fzlzl.com/cqrz5/531.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

http://txerqs.guitrao.com

http://n0vts5.ywetong.com

http://ybys5p.toteach.cn

http://dcjosu.xghuodai.com

http://qykmzx.vectortea.com

http://hk4w6t.zjgdmd.com

http://q76ik6.paismx.com

http://5ypt1r.jsrszm.com

http://0araib.whylg.com

http://mpmxk6.qianlle.com

央视新闻客户端

央视新闻客户端点击或扫描下载

图片军事人物经济评论

欧盟峰会:移民分歧难掩 “脱欧”僵局待破

新华网 2018-10-20 13:55 A-A+ 二维码
扫一扫 手机阅读
传奇私服架设 不过,吴永正表示,他现在已经身在杭州,明天9点会过去,能不能进去听审还不清楚。

原标题:

 新华社奥地利萨尔茨堡9月20日电 (国际观察)欧盟峰会难解移民和“脱欧”问题

 新华社记者帅蓉 刘向 王腾飞

 为期两天的欧盟非正式峰会20日在奥地利西部城市萨尔茨堡闭幕,会议重点讨论了移民和英国“脱欧”两大议题。

 分析人士认为,此次峰会在移民问题上取得轻微进展,但难掩长期以来欧盟诸国内部矛盾;而在“脱欧”问题上,欧盟与英国分歧依然巨大。

 移民问题:进展难掩分歧

 本次峰会在移民问题上向前迈出了一小步,与会各国领导人同意加强外部边境管控并深化与第三国合作以阻止移民进入欧盟国家。

 在20日峰会结束后的新闻发布会上,欧盟轮值主席国奥地利总理库尔茨表示,移民问题应主要通过保护欧盟外部边境和与过境国合作来解决,争论难民在欧盟内部如何分摊不是解决办法。他说,各国领导人在会议上同意支持与埃及等北非国家展开对话。

 据奥地利新闻社20日报道,与会各国领导人同意深化与埃及在经济和移民问题上的合作。报道说,欧盟应立即就与北非国家的密切合作展开协商,埃及也准备好与欧盟开展对话。

 欧洲理事会主席图斯克和库尔茨16日在开罗与埃及总统塞西举行会谈,讨论了欧盟与埃及在经济和非法移民问题上的合作,以及2019年初在埃及召开欧盟和阿拉伯国家联盟峰会的可能性。图斯克23日将在纽约联合国大会召开期间再次与塞西举行会谈。

 分析人士指出,这不是欧盟第一次寻求与第三国合作阻止移民流入。2016年,欧盟曾与土耳其就合作解决难民危机达成协议。而现在,欧盟将目光投向了北非。与北非合作有望成为解决欧洲移民问题的救命稻草,但其效果有待时间检验。

 本次峰会并没有触碰欧盟成员国之间长期以来存在的错综复杂的分歧。比如德国、荷兰等欧盟内的富裕国家责怪意大利、希腊等前线国家没有阻止移民进入和鉴别清楚移民身份;匈牙利、捷克等一些东欧国家反对在欧盟内部按照配额强制分摊移民,引发其他成员国不满;部分国家因担心过多让渡主权而不支持欧盟委员会提出的加强欧洲边界及海岸警卫队的相关提议。

 尽管图斯克在峰会前呼吁成员国停止相互指责,但法国总统马克龙在20日单独举行的新闻发布会上仍然表示,在解决移民问题上没能表现出团结的成员国应该被踢出申根区。

 “脱欧”谈判:僵局亟待打破

 英国2016年6月经公投决定“脱欧”并于次年3月向欧盟递交“脱欧”信函。根据相关规定,“脱欧”应于2019年3月底前完成。英国和欧盟一直希望今年10月底前达成“脱欧”协议,留给双方议会足够长时间,用以批准协议。

 图斯克20日说,期待10月“脱欧”谈判取得最大进展和结果,然后决定是否具备11月召开特别峰会最终完成“脱欧”协议的条件。图斯克指出,爱尔兰边境问题是欧盟关切的首要问题。如果没有具有法律约束力和可操作性的解决方案,将不会有“脱欧”协议。

 欧盟视爱尔兰边境问题为“脱欧”谈判的优先事项。欧盟与英国都同意避免在英国北爱尔兰地区与欧盟成员国爱尔兰之间形成“硬边界”,即重新设置实体边境海关检查设施,但双方就如何避免存在分歧。

 今年7月,英国首相特雷莎·梅召集内阁成员在首相乡村官邸契克斯别墅会商后制定一份“脱欧”方案,即“契克斯计划”,提议英国“脱欧”后在境内设立“货物自由贸易区”,保留与欧盟一致的贸易规则和产品标准,以确保英国与欧盟国家之间包括农产品在内的货物自由流通。

 图斯克在峰会结束后的新闻发布会上表示,尽管“契克斯计划”有一些积极元素,但其主张的经济合作框架行不通,理由是这将破坏欧盟的单一市场规则。

 德国总理默克尔在会后单独召开的新闻发布会上也强调,除英国以外的27个欧盟成员国对单一市场不妥协的立场是一致的。她说,有关如何看待未来英国和欧盟贸易关系的问题,现在还有大量工作要做。

 分析人士指出,如果欧盟和英国不能及时就“脱欧”核心议题达成妥协,不排除最终出现英国“无协议”退出欧盟即“硬脱欧”的局面,而这是双方都不愿看到的。

扫一扫
央视影音客户端
央视影音客户端
扫一扫
央视新闻客户端
央视新闻客户端
扫一扫
央视财经客户端
央视财经客户端
扫一扫
熊猫频道客户端
熊猫频道客户端
 • 央视新闻
 • 央视财经
 • 央视军事
 • 社会与法
 • 央视农业
扫一扫
扫一扫,用手机继续阅读!
央视网新闻移动端
央视新闻客户端iPhone
央视新闻移动看!
CBox移动客户端
下载到桌面,观看更方便!
860010-1102010100
1 1 1
左云 大山下 温哥华 贾后疃村 玉桥南里社区
卢村乡 质量监督局 林宅 棕杠子桥 莫干新村
早点加盟店10大品牌 美味早点加盟 早餐包子加盟 早点快餐加盟店 春光早点加盟
早餐类加盟 早餐项目加盟 北京早点车加盟 早餐 加盟 包子早点加盟
早餐肠粉加盟 便民早点加盟 健康早餐店加盟 春光早餐工程加盟 黑龙江早餐加盟
知名早餐加盟 特色早点加盟店 早餐加盟品牌 早餐类加盟 北京早点小吃培训加盟