https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq177/153.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsfb97d33/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.luckyol.com/mi5489/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7txjr7/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq99z/1zl.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.luckyol.com/7rv8xb/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cq53h/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/tnifdx/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsfjt5fv1/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsft5711b/

https://www.fzlzl.com/cqsfz3vl97/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.luckyol.com/87pz77/

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz15977/

https://www.fzlzl.com/cq135/337.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsf1p7597/

http://veqo6m.magnetsh.com

http://biu5fc.scdxl.com

http://5wdwfm.totiptap.com

http://fmvfsj.loftsms.com

http://yvi0ew.ganghuagas.com

http://thifiu.devdesco.com

http://qohdvy.2688touzi.com

http://v6clu9.ycdsjx.com

http://vt6hfc.nikandgo.com

http://a1n0le.zjgdmd.com

客户端 微信 微博 右江日报 百色早报
  新闻 政务 图片 社会 县区 理论 专题 校园 文学 家居 房产 健康 美食 旅游
当前位置:百色新闻网生活频道楼市—正文
5月份全国首套房贷款利率上涨至5.60%
来源:经济日报 作者: 发布时间:2018-10-20 09:38:56

  5月份全国首套房贷款利率上涨至5.60%

  相当于基准利率1.143倍,同比上升近两成

  融360日前发布的最新监测数据显示,2018年5月份全国首套房贷款平均利率为5.60%,相当于基准利率1.143倍,环比上升0.72%,同比上升18.39%。在融360监测的35个城市首套房贷款平均利率中本月最低值为上海5.15%,较上月上涨2个基点;最高值为郑州6.03%,首次突破6%。

  分银行看,5月份,19家主要银行中首套房贷款平均利率最低为基准1.088倍;银行首套房贷款平均利率最高为基准1.198倍;工商银行、农业银行、中国银行、建设银行国有四大行首套房贷款平均利率均已超基准利率上浮13.6%水平。

  分城市看,5月份全国首套房平均利率最低的城市前5位分别为上海5.15%、厦门5.39%、西安5.39%、昆明5.39%、太原5.39%。北上广深一线城市处于5.15%至5.53%区间,北京首套房贷款平均利率为5.45%,较上月上涨9个基点;上海为5.15%,较上月上涨2个基点;广州为5.53%,较上月上涨2个基点;深圳为5.47%,较上月持平。

  从监测数据来看,5月份国有大行中除农行、中行以外,涨幅保持低于其他银行,总体银行执行利率仍为上升趋势。另外,由于银行在吸收存款方面纷纷通过提高存款利率来吸引客户,这部分成本转嫁到贷款上,亦使得贷款利率呈上涨趋势。

  “5月份有2个二线城市首套房利率首次出现破6%情况,这是继2017年6月份城市首套房利率破5%后的又一个关键点。其中2017年6月份哈尔滨首套房利率为5%,2018年5月份哈尔滨首套房利率首次破6%。”融360房贷分析师李唯一表示,当前利率依旧保持上升趋势,首套房及二套房利率均创近两年新高,但较历史利率水平而言,处于中等偏下水平。

  李唯一认为,随着市场中其他资源房屋供应的增加,房屋居住需求的分步解决,未来房贷需求暂不会出现爆发式上升,若市场中整体资金环境不变,资金成本或将保持持续上升趋势。(记者钱箐旎)

(网络编辑:阮晓宁)
百色事 百姓事 一点就知道
扫码下载右江日报手机客户端
评论
相关新闻
图片新闻
不动产登记平台 ...
商业地产迎来重 ...
首届百色城市发 ...
2018省级两会: ...
楼市“金九银十 ...
调控以“限”为 ...
百色各大知名企 ...
百色各大知名企 ...
 
 
 
  推荐图片
右江端午龙舟赛今日 ...
  推荐新闻
· 不动产登记平台已全国联网 广西年底可实现共...
· 5月份全国首套房贷款利率上涨至5.60%
· 楼市调控以“稳”为主 亟待建立长效机制
· 住建部连发两文聚焦住房公积金个人提取
· 商业地产迎来重要行业"拐点" 从"重开发"到" ...
· 全国首套房平均利率升至5.51%
· 3月以来楼市现四大变化 想买房的人注意了
· 首届百色城市发展高峰论坛隆重启幕
· 广西着力整治楼盘抵制公积金贷款行为
· 广西推进住房供给侧改革 将开展住房租赁市场...
· 多地调控收紧 新年房地产平稳开局
· 中国农村宅基地“三权分置”改革将带来哪些 ...
· 专家称今年是住房制度重大改革年
· 2018省级两会:多省聚焦楼市调控 租购并举成...
· 政府将不再垄断住房供地 这些影响你要知道
· 广西降低公租房准入标准 力促公租房惠及更多...
关于我们 | 广告服务 | 联系方式 | 网站投稿 | 网站声明 | 网站地图
互联网新闻信息服务许可证:4511020090001
ICP证:桂06015124号
Copyright © 2014 bsyjrb.cn Inc. All Rights Reserved
百色新闻网右江日报社版权所有,未经授权不得转载或建立镜像
百色市虚假新闻举报电话:0776-2821364

明久乡 青龙桥村 抚州市 湘东镇 明彩道
百神庙镇 让胡路区 岱家山街道 塘河镇 关帝镇
品牌早点加盟 早餐 加盟 上海早点加盟 上海早餐加盟 广式早点加盟
早点 加盟 绝味加盟 早点项目加盟 早点粥加盟 早餐粥加盟
港式早餐加盟 加盟特色早点 首钢早餐加盟 品牌早点加盟 春光早餐工程加盟
中式早点快餐加盟 早餐店加盟哪家好 早点加盟店排行榜 学生早餐加盟 娘家早点车怎么加盟