https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/793ng0/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq739/53h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.luckyol.com/0p2vd6/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.fzlzl.com/cqsf9111d5/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31p17b/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf5959p5/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqtnn/9d9.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsfl15b5d/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq35f/x9r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

http://4lyvkb.tssbsi.com

http://99ne4l.freyagirl.com

http://e7lecj.biandre.com

http://fhvoqh.jwanjin.com

http://fe9a0i.simplify8.com

http://steecq.kvpdesign.com

http://wukq99.ningyujun.com

http://9ukr8r.metertube.com

http://twhond.yushangcai.com

http://xu4a9u.hblipin.com

主流媒体 山西门户

谁说戏曲电影不卖座

时间:2018-10-20 05:41 来源:山西新闻网--山西日报

首页 > 山西新闻网 > 科教文化 > 黄河文化
分享到: 评论:

3D全景声京剧电影《曹操与杨修》

    

    3D全景声京剧电影《曹操与杨修》太原首映“一鸣惊人”

    从提前一周的排片敲定,短短6天时间,3D全景声京剧电影《曹操与杨修》山西戏剧网专场太原首映全场卖空,很多观众致电、留言想买“站票”……谁说戏曲电影不卖座?戏曲大省山西、文化名城太原这场首部进入影院公开放映的戏曲影片给出了最有说服力的答案。
    说起上海京剧院30年前创作演出的京剧《曹操与杨修》,王嘉和众多的小伙伴们不仅仅是戏曲的痴心人,更是这一部戏的铁杆粉丝。2016年,来自山西的王嘉作为戏剧评论方向的学员和山西省晋剧院演出团的优秀青年花脸演员闫贺贺参加了国家艺术基金资助项目尚长荣京剧表演艺术人才培养研习班的学习。在上海学习期间,他们听闻尚长荣、言兴朋两位老师拍摄《曹操与杨修》的3D全景声电影,至此,这部影片成为二人茶余饭后的讨论热点。在山西,像这样的“曹杨”迷还有很多,因为这部戏已经成为全国公认而闻名的新时期中国戏曲里程碑式的作品,尚长荣和言兴朋两位著名京剧表演艺术家刻画的曹操和杨修形象已经深深地印在观众的心中。
    8月30日,大家翘首以盼的3D全景声京剧电影《曹操与杨修》在全国上映了。持续一周,北京、上海、南京、西安、石家庄等地的观众纷纷走入影院,观赏这部戏曲精品剧目和最先进的电影科技手段结合而成的戏曲影片。然而对于太原的观众,却是一眼看不到边际的等待。《曹操与杨修》在哪看?全国上映的影片太原看不上,这是怎么了?实则,戏曲影片在太原的零放映、零排片已经是省城观众困扰已久的问题了。
    9月7日,一则“3D京剧电影《曹操与杨修》山西戏剧网专场9月14日太原首映”的消息让大家喜出望外,并在网络刷屏,此次活动是由山西戏剧网、山西嘉艺时代文化、王嘉戏剧工作室主办,山西演艺院线、太原等·艺术影院协办而成,而王嘉正是山西戏剧网的“掌门人”。面对艺术,这个“急性子”的90后苦苦等不得,因而亲自协调了各方把这部影片引进了太原。
    开票当天,影片全场就被“抢”去大数,直至9月13日中午,全场卖空,一票难求。很难想象戏曲电影竟能够产生这样的票房效应。要说几十亿、十几亿票房的大电影单个场次在太原卖空的时候,也真不算多。那为何票房并不被看好、实际情况也确实式微的戏曲电影,竟能够同样达到一样的票房效果呢?
    山西戏剧网组织的这场首映活动给出了答案。首先,“曹杨”的口碑和号召力让人难掩诱惑。更重要的是,戏曲电影要映给知音,告给爱戏、懂戏的人。山西戏剧网和山西演艺院线,一个是山西最具影响力的大型戏剧门户网站,一个是专攻演出票务销售等业务的一站式文化艺术消费服务平台,两家联手,把3D京剧电影《曹操与杨修》来到太原的消息最快、最具针对性、最直接地扩散给了热爱这部影片的人。山西人爱戏,太原人懂戏,自然也懂《曹操与杨修》。“知己难求,知音难觅”。“曹杨”是彼此知己,而他们的知音,也因此觅得。随即,《山西晚报》等报刊媒体,“腾讯”“新浪”等门户网站也纷纷聚焦,这场首映活动也迅速成为了社会上的热点,太原的很多电影迷也关注到了这部首次走进太原影院的戏曲影片,通过了解,查资料、看口碑、搜评分……很快引起了他们的兴趣,因而也吸引了众多“影迷”们蜂拥式地加入到这个观影大军之中。戏曲电影的传播价值也因此彰显。
    从舞台到银幕,太原人的看戏方式翻开了新篇章,刷新了新纪录;从零排片、零放映,到首部戏曲电影全场卖空、一票难求,戏曲影片在太原的电影院线“一鸣惊人”。3D全景声京剧电影《曹操与杨修》的太原首映,已然成为一个受到全国关注的文化现象,成为山西戏曲底蕴的一次自信张扬。“戏曲并非不时尚”,由此开始,不仅仅在于戏曲电影,而是山西戏曲领域所焕发的时代气息、青春活力定将更加朝气蓬勃,生机盎然。

满山

(责任编辑:李琳)

相关链接

生活资讯
专题
视觉志/ 微信公众号:Asxsjz

“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱“铁肺”黄绮珊山西校园激情献唱

视频/ 微信公众号:shitingbu
微解读

网站声明


山西日报、山西晚报、山西农民报、三晋都市报、良友周报、山西经济日报、山西法制报、山西市场导报、百姓生活资讯所有自采新闻(含图片)独家授权山西新闻网发布,未经允许不得转载或镜像;授权转载务必注明来源,例:"山西新闻网-山西日报 "。

山西新闻网版权咨询电话:0351-4281485。如您在本站发现错误,请发贴至论坛告知。感谢您的关注!

凡本网未注明"来源:山西新闻网(或山西新闻网——XXX报)"的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。


清河头乡 前坡村 方顺桥乡 西平镇 花西村委会
义桥乡 利固村委会 阿克苏 金三角市场 白头镇
学生早餐加盟 全福早餐加盟 早餐行业加盟 早点面条加盟 早点加盟培训
早餐加盟哪个好 早点加盟项目 江西早点加盟 知名早餐加盟 移动早餐加盟
早餐加盟哪家好 河北早餐加盟 移动早餐加盟 早餐粥加盟 早餐加盟项目
早点加盟网 早点加盟网 早餐面馆加盟 江苏早点加盟 早餐