https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cqp93/7x5.html

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsff1p779/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqsfj131zx/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.luckyol.com/1rc3mz/

https://www.fzlzl.com/cqsfvt15d9/

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf751737/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqr51/pl9.html

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cql77/555.html

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsft77d59/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cqr7d/x99.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq577/jzt.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/b95rgs/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/8xr676/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5z193h/

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf511r37/

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqd1l/5d9.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cq9n5/x55.html

https://www.luckyol.com/06vlav/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.luckyol.com/qc53rn/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsf9h9311/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/afu8rr/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.luckyol.com/28ua98/

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/7mc4ei/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cql3n/fv5.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

http://aj4ltb.biandre.com

http://604gyw.zsck.org.cn

http://dqndfy.iphacts.com

http://vtf6vc.crc2102.com

http://1yv1re.xjxgxd.com

http://ibyfxa.91qiumoji.cn

http://j6r65p.top-medis.com

http://xa0ybu.typaint.com

http://theymy.ycqyw.com

http://0cjd5x.hbstbp.com

沈阳 大连 鞍山 抚顺 本溪 丹东 锦州 营口 阜新 辽阳 铁岭 朝阳 盘锦 葫芦岛 绥中 昌图 商贸开发区 辽宁社区网 惠农乡村通
    东北新闻网辽宁频道
您当前的位置 : 东北新闻网 >> 辽宁频道 >> 社会万象

锦州宣判三起涉恶案件 一对父子同时获刑

最新中变传奇网址  “三、二、一!”晚上八时半,中银大厦、会展中心、国际金融中心等多座维港两岸标志性建筑的外墙灯光陆续熄灭,原本多彩耀眼的夜景瞬间没入漆黑的夜色之中。

作者:孙德江 张墨寒

2018-10-20 08:33   来源:辽沈晚报  
分享到:

 2018-10-20,锦州市中级人民法院、凌海市人民法院、滨海新区人民法庭集中宣判三起涉恶案件,深入推进扫黑除恶专项斗争。记者了解到,于浩等12人涉恶犯罪案,郭立志玩忽职守案,于永池、张洪伟贪污受贿行贿、故意伤害案的三起涉恶案件,其中两起案件被告人中的一对父子分别被判处有期徒刑十二年和五年。

 聚众斗殴、故意伤害、殴打他人 12人涉恶犯罪案当庭宣判

 锦州市中级人民法院公开开庭审理的于浩等12人涉恶二审上诉案中,被告人于浩、王春雷、赵刚经常纠集在一起,以暴力、威胁等手段在凌海市区域内多次实施违法犯罪活动,并形成较为固定的违法犯罪团伙。

 该违法犯罪团伙成员单独或共同实施聚众斗殴、故意伤害犯罪2起、殴打他人的违法行为3起。2018-10-2018时许,在凌海市一洗浴休闲会所内,被告人于浩、王春雷、赵刚因琐事与被告人刘浩、杨柳发生口角,后于浩纠集被告人张凌赫、谷立,王春雷纠集辛民,被告人刘浩纠集刘岩,双方持棒球棒、剑鞘等发生聚众斗殴。后经法医鉴定,杨柳右枕部头皮挫伤现遗留陈旧性瘢痕属于轻微伤,经调解于浩赔偿杨柳经济损失人民币25000元。

 2018-10-20上午,时任凌海市新庄子镇党委副书记于永池(另案处理)在凌海市政府接待群众上访期间,与新庄子镇曹家村村民李某密发生肢体冲突。被告人于浩(于永池之子)得知情况后,欲对李某密实施报复并准备了棒球棒。同日17时许,于浩带领被告人赵刚、王贺亮、谢罡驾车来到新庄子镇曹家村杨家屯121号学武商店门口,四人持棒球棒误将李某武当成李某密打伤,造成李某武住院治疗。经司法鉴定:李某武右颞、枕骨人字缝区前方骨折,属于轻伤二级。

 凌海市人民法院经审理认为,被告人于浩、赵刚、王春雷多次实施违法犯罪行为,扰乱社会秩序,在当地形成具有恶劣社会影响的恶势力。于浩等人在公共场所持械聚众斗殴,严重破坏社会公共秩序;故意伤害他人身体,致人1人轻伤的后果;被告人宋洪昌为帮助于浩逃避法律追究,作虚假陈述。据此,依法判决于浩犯故意伤害罪、聚众斗殴罪,数罪并罚,决定执行刑期有期徒刑五年;被告人赵刚犯故意伤害罪、犯聚众斗殴罪,数罪并罚,决定执行有期徒刑三年;被告人王春雷犯聚众斗殴罪,判处有期徒刑二年的刑罚。对被告人辛民等9人分别判处有期徒刑三年至免予刑事处罚不等的刑罚。宣判后,于浩等5人不服,提出上诉。

 锦州市中级人民法院审理认为,凌海市人民法院判决认定的事实清楚,证据确实、充分,定性及适用法律准确,量刑适当,审判程序合法。被告人于浩等5人的上诉理由均不能成立,不予采纳,故依法裁定驳回上诉,维持原判。

 派出所所长在涉及镇领导案件中玩忽职守

 2018-10-20,被告人郭立志在凌海市公安局新庄子镇派出所任所长期间,时任凌海市新庄子镇党委副书记于永池(另案处理)在凌海市政府接待群众上访时,与村民李某密发生肢体冲突后,于永池长子于浩(另案处理)得知上述情况后,伙同他人用棒球棒错把李某武当成李某密打伤。

 李某武被打伤后立即报警,凌海市公安局新庄子镇派出所接到110指令后出警,以治安案件立案。案发十余天后,时任曹家村代理书记王某义电话告诉被告人郭立志李某武被打一事已经调解完毕,被告人郭立志指示办案民警孙某、徐某伟暂停办理此案。在此后两年多的时间里,犯罪嫌疑人于浩等人一直未受法律追究,引起当地群众强烈不满,多次向市、县相关领导及纪检机关实名控告。直到2017年8月份纪检机关介入调查此案后,新庄子镇派出所对此案再次进行调查。

 凌海法院经审理认为,被告人郭立志身为国家机关工作人员,在办理李某武被伤害一案过程中对工作严重不负责任,不认真履行职责。对案件久拖不查,致使恶势力罪犯于浩等人长时间未受到法律追究,其行为侵害了公安机关的公信力和声誉,造成了恶劣的社会影响,客观上起到了恶势力保护伞的作用。其行为已构成玩忽职守罪。凌海市人民检察院指控罪名成立,应依法惩处,凌海市人民法院判决被告人郭立志犯玩忽职守罪,判处有期徒刑八个月。

 贪污受贿数百万元 指使他人殴打上访村民

 被告人于永池在任凌海市新庄子镇副镇长、党委副书记期间,利用其职务之便,伙同被告人张洪伟于2013年至2016年间,擅自将凌海市新庄子镇建筑工程队经营权交给刘某洪承包。四年间,二人共收取刘某洪承包费140万元、好处费45万元,并全部据为己有。

 2013年11月份,被告人于永池以镇里需要一些费用为名,指使他人以辽河油田占用土地修建天然气管道需要支付补偿款为由,先后争取到补偿款135万元。该笔款项到账后,被告人于永池用假修路票据将该款项全部套出。其中,赞助给凌海市公安局新庄子派出所10万元,余款125万元全部被其据为己有。2014年初,被告人于永池受凌海市新庄子镇政府委托,向锦州石化公司争取到550万元工程款(实为水资源补偿费),但其在向镇政府汇报时,谎称只收到490万元水资源补偿费,余款60万元被其截留据为己有。

 2014年锦州市纪委对于永池进行组织调查期间,被告人张洪伟托人找到原锦州市纪委三室主任,请求其在调查时予以关照,并向其行贿20万元。

 2018-10-20上午,被告人于永池在带领部分机关干部在凌海市信访大厅外面维持秩序时,与上访村民发生肢体冲突并被村民李某密推搡了几下。被告人张洪伟得到消息后,组织并指使于浩等人(均另案处理)密谋报复李某密,却错将他人殴打造成轻伤二级。事后,被告人于永池找相关人员,要求关照其子于浩,并于2014年1月至2016年间多次过问于浩等人伤害他人案件,致使案件均未得到及时处理,处于搁置状态。

 滨海新区法庭审理认为,被告人于永池非法占有公共财物325万元,数额特别巨大,其行为已构成贪污罪;被告人于永池、张洪伟共同非法收受他人财物45万元,数额巨大,其行为构成受贿罪;被告人张洪伟伙同于永池贪污140万元,数额巨大,其行为已构成贪污罪;被告人张洪伟为谋取不正当利益,给予国家工作人员财物20万元,已构成行贿罪;被告人张洪伟参与恶势力违法犯罪活动,其行为已构成故意伤害罪;被告人于永池身为国家公职人员,充当恶势力的“保护伞”。被告人于永池、张洪伟犯有数罪,依法应对二被告人数罪并罚。

 综上,被告人于永池犯贪污罪、受贿罪,被告人张洪伟犯贪污罪、受贿罪、行贿罪、故意伤害罪,综合考虑各被告人在不同罪名中的犯罪事实、性质、情节、对社会的危害程度,一审判决被告人于永池数罪并罚有期徒刑12年,并处罚金70万元;被告人张洪伟数罪并罚有期徒刑10年6个月,并处罚金50万元;被告人于永池、张洪伟依法共同退赔违法所得140万元,返还凌海市新庄子镇政府,共同退赔违法所得45万元,上缴国库;被告人于永池依法单独退赔185万元,返还凌海市新庄子镇政府。

 孙德江 辽沈晚报、聊沈客户端驻锦州特约记者 张墨寒


(责任编辑:李京)

东北新闻网
微信订阅号

东北新闻网
手机版

东北新闻网
法人微博

新闻客户端
Android版

新闻客户端
iPhone版

 
关键词:

打印】【收藏】【关闭窗口

*本网站有关内容转载自合法授权网站,如果您认为转载内容侵犯了您的权益,
请您来信来电(024-31885629)声明,本网站将在收到信息核实后24小时内删除相关内容。
东北新闻网版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。
唐成武 阳村乡 跨岸 乐清 马蹄湾乡
草鞋沥 前盐村 酂阳乡 三元里 登州路街道
早餐加盟网 北京早点小吃培训加盟 特色早点小吃加盟 早点加盟店有哪些l 中式早餐店加盟
饮料店加盟 品牌早餐店加盟 早餐加盟哪个好 连锁早餐加盟 春光早点加盟
早点铺加盟 早餐亭加盟 营养粥加盟 包子早点加盟 河南早点加盟
娘家早点车怎么加盟 加盟早点 河南早餐加盟 健康早点加盟 早餐馅饼加盟