https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/754dcj/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq79d/171.html

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/660n35/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq17n/p3n.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cqsfn355xr/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf35l97h/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz117n3/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqln9/5v3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqzv3/133.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.luckyol.com/300wh7/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfpz9n55/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.luckyol.com/2j418z/

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cq7d1/v99.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.fzlzl.com/cq5bh/559.html

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/w7766y/

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9hn5/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.fzlzl.com/cq517/b51.html

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/470qzm/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqsf917pt7/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/nuk3vc/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqlzf/5t1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/54116x/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v95vn/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1399/

https://www.luckyol.com/752364/

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsfhr5575/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf31351f/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cq55d/z5p.html

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqh11/ndj.html

http://gxxbbp.8884558.com

http://x4fxkv.hbstbp.com

http://qoyxui.junkzappa.com

http://2mwiiu.ifsti.com

http://94lpmy.rqhbtx.com

http://lkyheo.mtbtees.com

http://7kuv2z.shxfchotel.com

http://i3hs7w.ado2015.com

http://cxld95.gasmholic.com

http://s0wniy.gbvh.com.cn

我的中秋我的节——

人民网评:中秋,放下手机听听祖先的叮咛

1.85传奇合击 中国一汽总经理助理尤峥表示:今年1月8日,品牌在发布了全新品牌战略,此次与汉能的战略合作就是研发领域战略规划的重要组成部分,更是红旗全新品牌战略的有效落地,本次合作将以红旗品牌为起点,未来中国一汽的全系产品都将考虑搭载太阳能薄膜技术。

李泓冰

2018-10-2007:31  来源:人民网-观点频道
 

眼下不管过什么节,氛围似乎都涌到了手机上。祝福花样百出,时时跳踉在小小屏幕,万千心意,隔屏相望。于是在想,信息化来了,传统节日意义何在?

中秋在即。不管当年语文素养如何,但凡中国人,几乎心头总会浮上来这么几句诗。“举头望明月,低头思故乡”,“但愿人长久,千里共婵娟”……

李白于公元726年的扬州旅舍,看着秋月秋霜,怀远望乡,随手写下的20个字,至今仍是网红流行语;苏东坡在公元1076年中秋,在密州想念七年没见的老弟,填了一阙《水调歌头》,触动了天下游子的情肠,传诵至今。

我们而今看见的,是李白与苏东坡抬头凝望过的同一个月亮。今人思亲怀乡的情肠,也同他们一样,热切中不无悲凉。古时交通不便,游子的牵挂格外漫长且凄惶;而今微信视频,哪怕远隔万里,也随时如在眼前,比古人幸运多矣!然而,当代社会人群的流动性加剧,每个中国人家庭几乎都有咫尺天涯的悬望——我们仍然需要中秋,需要李白苏轼们体贴而风雅的慰籍。文化传承,就在这一字一句、世代相传的念诵中,在“中有酥和饴”的月饼相赠与咀嚼中,在后羿、嫦娥与吴刚的远古故事的祖孙相守的讲述中,一一实现。

从这个角度看,做中国人很幸福。朗月秋风,春祭冬藏,天人合一,家国相望,万千心事都有先人帮你次第安排妥贴。节日,其实就是属于文化、属于亲情的重要提醒。每逢春节、端午和中秋,便很感谢祖先的妙想,提醒我们生命中一些重要的事,比如莫要轻慢父母的悬望、儿女的成长,该推开如山的事务,回家看看了。

节日,还是体现生命活力和文化创意的时刻。

在古代,中秋节更像民间狂欢。“丝篁鼎沸,近内庭居民,夜深遥闻笙竽之声,宛若云外。闾里儿童,连宵嬉戏;夜市骈阗,至于通晓。”通宵达旦,乐舞灯煌,谁说中国人过于安静自守?祖先是在用着一种轻松、活泼、健康的心境,设计并享受节日带来的快意人生。

一直以为,朗照乾坤的月亮,与华夏最为亲近。冷月有情,虽远而弥近,似疏而实亲,被先人写入魂灵、揽在怀抱,存香于唇舌。有哪个民族,曾给月亮起过上百个表字、昵称和小名儿?“金蟾”伴“玉兔”,“清虚”纳“广寒”,“素魄”影“桂宫”,“望舒”共“婵娟”……咱中国的月亮,入诗入骨入相思,入口入味入肝肠,“小饼如嚼月,中有酥和饴”。月亮还被先人赋与了更堂皇正大的仪典。中秋拜月,与春节祭祖同是郑重其事的礼仪。

有时候,觉得我们活得比祖先更苍白,更懒惰,更单调,情愿将这样的美妙节日,拱手让给商家,让给移动终端,让浩然的中国气派、丰富的文化信息精气神,被“吃”主宰,被“钱”掌控,被段子填满,月白风清的雅事,有时还弄成了煮鹤焚琴的荒唐,不是不可惜的。

信息随荣随枯的今天,总有一些不朽,让我们踏实。如春节、清明、端午、中秋这样的中国节,坚韧如丝,激活我们的文化记忆,不但有机缘触摸到祖先的智慧,也能重新发现亲情的温暖。

中秋,真是祖先留给我们最好的礼物呢!且把手机暂放一边,揽过小儿女,讲一讲苏轼与李白;洗手做羹汤,满足堂上双亲的团圆渴望……

(责编:袁勃、王倩)
文汇西路 万善镇 回龙村 源淮社区 马家弄村
大新街道 石头河林场 丰泉环保公司 文斗乡 河南路利安里
春光早餐加盟 健康早餐店加盟 早点豆浆加盟 江西早点加盟 早餐加盟哪家好
早餐粥店加盟 粗粮早餐加盟 早餐项目加盟 上海早餐加盟 清真早点加盟
早餐加盟排行榜 河南早餐加盟 早餐粥车 湖南特色早点加盟 北京早点小吃培训加盟
早餐加盟费用 江西早点加盟 五芳斋早餐加盟 哪家早点加盟好 早点来加盟店