https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqlrt/9z5.html

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.luckyol.com/09fvbd/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/3lbxdp/

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf3771f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsf15n5r1/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cq539/7t9.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.luckyol.com/jv5949/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.luckyol.com/7d8501/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnjppd3/

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cq1z1/j31.html

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.luckyol.com/062r3z/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfz55vpf/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.luckyol.com/9gj8cg/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.luckyol.com/9im9vh/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/396384/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqnz7/d7t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cqsf97n9z1/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.luckyol.com/4q9745/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsfn33bv1/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/27949f/

https://www.luckyol.com/n0s5x3/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.luckyol.com/8384gc/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsfxv9559/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/6jujhb/

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf31zhp1/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfhr7911/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq15j/3d3.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cq913/d3h.html

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/7511fr/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/25393y/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/6ih7wr/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.luckyol.com/jqg8hl/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.luckyol.com/gsl396/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9jr3x/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf513373/

https://www.fzlzl.com/cqz55/l13.html

https://www.luckyol.com/3g840n/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/727mmz/

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cqlj3/v31.html

https://www.fzlzl.com/cqtx5/139.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/4n64e5/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cq939/n71.html

https://www.fzlzl.com/cq31r/n97.html

http://fht6sf.sxtljt.com

http://e9ywib.rqyyt.com

http://fbp5un.junkzappa.com

http://on5gjw.gonelsteve.com

http://murxac.buzzfiol.com

http://ucf9bj.molokai50.com

http://bordqx.1532hz.com

http://ow1zxp.rqhbtx.com

http://c65web.xzmtwk.com

http://0x5rur.si-dol.com

 
唐山 时政 县区
原创 综合 社会
头条 帮一点
专 题 通讯员
新闻 国内
国际 环渤海
财经
旅游
数字报
小记者
  内容推荐:
您当前的位置: 环渤海新闻网>唐山>综合新闻 正文

璀璨灯光秀将点亮南湖之夜

  http://www.huanbohainews.com.cn.mumlin.com   2018-10-20 8:15 来源:环渤海新闻网  
超变合击 一是把协商民主贯穿政治协商、民主监督、参政议政全过程。

[专题]南湖黄金周 天天玩不够

璀璨灯光秀将点亮南湖之夜

  环渤海新闻网消息 (记者 孙愫)近日,记者在南湖景区采访时看到,到处都是紧张忙碌的场景,出入口、停车场扩建等基础设施提升工程正在有序进行,各个文艺演出的舞台正在搭建,灯光秀项目现场也正在紧张施工,工作人员正在仔细地检查LED灯光设备,以迎接即将启幕的全景区灯光秀。

  为保障“十一”期间举办“南湖时代”盛装启幕暨国庆黄金周音乐光影之旅活动的顺利启幕,南湖景区自今年9月5日开始闭园,紧锣密鼓地进行提升改造,南湖全景区灯光秀项目是其内容之一。经过坑道挖掘、管线铺设、安装LED灯等多个环节的紧张施工,灯光秀项目将在“十一”期间为广大市民献上一场绚丽的光影盛宴,其中“金凤展翅”将是整个夜景中浓墨重彩的一笔,以动静结合的律动感,向游客精彩展现南湖水天相接的美丽景象。

  据介绍,灯光秀以丹凤朝阳广场中轴线为主轴,唐风古韵和世园风情作为两翼,环湖主干道、木栈道作为两环,南湖大道和建设路作为两线,形成一轴、两翼、两环、两线以及十个出入口的总体设计构架。灯光秀总体建设面积约5平方公里,其中一期公共艺术灯光秀施工面积3.6平方公里,使用200多万点光源,分为节能、平日、节日三种开启模式,所用灯具全部采用LED节能灯,具有功率低、光效高等特点,同时选择合理光源指标,有效控制灯光对景区林木环境的影响。

  作为唐山“南湖时代”盛装启幕暨国庆黄金周音乐光影之旅活动的重头戏,南湖景区将在10月1日举行璀璨壮观的灯光秀亮灯仪式,控制点设置在南湖景区的至高点龙山阁。游客站在龙山阁上,俯视丹凤朝阳广场方向,可以看到以丹风朝阳雕塑顶端凤凰形象为凤头、唐山市规划展览馆两翼为凤翅、原1号门入口凤羽造型为凤尾,完美组合成的一只活灵活现的巨型凤凰图案。灯光秀通过灯光特效变化,配合龙泉湾湖边整体灯光联动,生动形象地展现出象征唐山精神图腾的巨大金色凤凰振翅飞舞的景象;以先进的智能控制手段与创新的视觉表现手法,构建震撼的整体大联动和层次丰富的立体演示界面,让游客强烈感受到唐山这座英雄的城市重生后的吉祥和谐。

稿源: 唐山劳动日报 编辑: 张凌
.
相关新闻:
南湖升级改造紧锣密鼓(图)   18-09-27
南湖景区景观全面升级 "十一"期间将给您带来全新体验   18-09-27
唐山:国庆黄金周开启音乐光影之旅 七场主题活动等你来   18-09-26
唐山召开南湖区域开发建设指挥部全体会议   18-09-26
唐山市民盛赞晚报南湖特刊   18-09-26
图片
 
综合新闻>>
·“十一”游南 湖舒适又便捷
·璀璨灯光秀将点亮南湖之夜
·国庆假期小型客车免费通行
·10月12日至14日 唐山将举办第三届体博会
·唐山市民政局核查社会救助政策落实情况
·农工党医疗专家赴海港经济开发区义诊
·农工党丰润支部组织开展“爱牙日”主题活动
·唐山限行提示:9月27日限行尾号"1"和"6"
·唐山交通运输局多举措确保国庆假期交通运输平安有序
·河北省文化创意设计大赛高校宣讲季走进唐山学院
社会>>
·青少年读写连续用眼不宜超40分钟
·《英烈保护法》亮剑网络“恶搞”
·王杜鹃:带领“国产盾构”走出国门
·【进博会手绘系列二】关于博览会 你不知道的那些事
·【中国梦·践行者】中国首部小提琴协奏曲《梁祝》首演者:《梁祝》让小提琴"说"了中国话
·中秋假日期间 全国接待国内游客9790万人次
·华南西南等地将有强对流天气 部分地区有短时强降水
·中秋假期接待国内游客9790万人次
·厂家指导价1499元,加价近千元仍“一瓶难求”——谁又在“炒”茅台?
·高铁西九龙站口岸开通首日 出入境旅客逾7.5万人次
 
热点新闻
·教孩子做月饼 体验传统文化(图)
·唐山市民即日起用银联云支付可享受1分钱乘公交(图)
·唐山首届农民丰收节暨花乡果巷秋季采摘徒步大会启动
·中秋、国庆佳节将至 唐山各商场、超市购销两旺(图)
·唐山在全省率先迈入“公交移动支付新时代”
·唐山:路北项目建设势头强劲今年已签约项目53个合同
·唐山市食药监局集中约谈4家网络订餐平台负责人
·张秀新当选唐山市路南区人民政府区长
·唐山召开政法系统扫黑除恶专项斗争业务培训会(图)
·唐山邮政首届“农民丰收节”正式启动
 
唐山通:唐山生活资讯门户

饭店 酒家 | 休闲 娱乐

图书 音像 | 美容 健身

烟酒 花店 | 婚庆 礼仪 汽车 养护 |装饰 装修
网站介绍广告业务联系我们版权声明法律顾问设为首页加入收藏投稿邮箱
唐山市政府新闻办主管 唐山劳动日报社主办 技术支持:北方网
环渤海新闻网版权所有 未经允许 请勿复制或镜像
互联网新闻信息服务许可证13120170003号 冀ICP备08105870号-1
 
芋坑 秀谷镇 喇嘛垭 赵三圪旦 良乡东关
阿空加瓜山廷 蒲黄榆第一社区 大虎沟街道 三友路南 车厂
早餐加盟哪家好 早点加盟店有哪些l 早点快餐加盟店 春光早点加盟 早餐馅饼加盟
早点包子加盟 早餐面馆加盟 早餐培训加盟 早点铺加盟 全球加盟网
传统早餐店加盟 小投资加盟店 早点小吃加盟连锁 东北早餐加盟 早餐粥车加盟
爱心早餐加盟 早点铺加盟 早餐培训加盟 网吧加盟 我想加盟早点