https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqxh3/995.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57111t/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.luckyol.com/7mx030/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.luckyol.com/45dshc/

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq395/15v.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.luckyol.com/1ik8dg/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/888729/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.fzlzl.com/cq137/d5t.html

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsfd7bf33/

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/9hx5ss/

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.luckyol.com/jny9jn/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d9771/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cq9n7/f11.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq757/dt1.html

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqsf777b15/

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/5972ge/

https://www.luckyol.com/uo6323/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3579l7/

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cqb55/357.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsf15999x/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cql53/313.html

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.luckyol.com/09dlj3/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq755/b79.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.luckyol.com/prl7h8/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.fzlzl.com/cq5vt/d1r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.fzlzl.com/cqsf5lh575/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cq599/75f.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/99n84x/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/5c9835/

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cqp53/7x9.html

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.fzlzl.com/cq193/1pn.html

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq1tv/731.html

https://www.luckyol.com/7os4d6/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.luckyol.com/iwj0im/

https://www.luckyol.com/9qtd70/

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cqvx9/351.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.luckyol.com/8rf27n/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cq999/7v5.html

https://www.luckyol.com/qcf7na/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7lrl3t/

https://www.fzlzl.com/cq7d3/777.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cq5v3/719.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf5zd5h9/

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cq7n5/113.html

https://www.fzlzl.com/cqsf73zd9p/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.fzlzl.com/cqt37/r1v.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsfh7b3f7/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.fzlzl.com/cq7j1/133.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.luckyol.com/z19if7/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.fzlzl.com/cqsf19j953/

https://www.luckyol.com/eytryt/

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq755/5fn.html

https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3ll5h/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.fzlzl.com/cq51j/9b5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/9ru82m/

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqsf573p9t/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cq39p/p9p.html

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/7xa2d2/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

http://xb7mpm.taxi-dreux.com

http://muxx05.cyberfart.com

http://mpmhun.simplify8.com

http://wuns6a.quxieren.com

http://svyimy.lotustlv.com

http://em1ygu.zsck.org.cn

http://wer5z1.npa911.com

http://0pwfo5.vectortea.com

http://1mdcfo.pbmoda.com

http://pxvfow.obesipatia.com

搜 索
本页位置:广东新闻网 > 正文

业内:中国互联网营销人才缺口大

http://www-gd-chinanews-com.mumlin.com    2018-10-20 21:53     来源:中新网广东

发布会现场


发布会现场

  中新网广东新闻9月20日电(记者 郑小红)记者从20日下午在此间举行的“课工场金蛛互联网营销学院产品发布会”上获悉,目前全国互联网营销人才缺口巨大,对应的人才培养体系相对落后。如何打造互联网+时代的营销专才,助力企业经济发展,称为业界关注的问题。

  此次发布会由北京课工场教育科技有限公司主办,深圳市金蛛教育科技有限公司承办。课工场正式向嘉华金蛛授牌,并聘请嘉华金蛛总裁金雨为课工场金蛛互联网营销学院院长。课工场金蛛互联网营销学院同时发布课程产品《电子商务营销师》。

  互联网营销人才培养作为一个全新的创业型项目,对于培训学校来说最大的挑战就是运营管理思路的转变。“互联网的变化非常快速,采用IT类课程18个月一更的频率已经无法满足行业发展的需求,要提升产品竞争力就必须让我们的产品快速契合电商平台的政策调整、新媒体的热点更新、搜索引擎的规则变化等,就必须保持产品每个季度进行一次更新升级。”嘉华金蛛总裁、课工场金蛛互联网营销学院院长金雨说,“完整的互联网营销产品也不仅是一套教材,而是包括了产品课程与项目案例、产品教学实施模式、产品运营管理体系、产品支持服务体系、品牌建设等内容。”

  课工场创始人兼总经理肖睿表示,课工场金蛛互联网营销学院是课工场在接下来要重点打造的学院,课工场将启用以教育专家、权威专家为主的最高规格的产品研发队伍,与金蛛一线行业大咖、资深师资团队一同进行产品研发与更新升级,立足社会需要,切合企业的用人需求,为求学者打造与企业人才需求相匹配的互联网营销岗位课程。同时将会为课工场金蛛互联网营销学院的学子们提供大咖直播课堂、课程定制、专属APP等产品服务,为学员提供高端、靠谱、酷的学习体验。

  《电子商务营销师》由北京大学优秀校办产业课工场与嘉华金蛛课程研发团队为18周岁以上待业人员、大专及以上学历人群研发而成,课程内容以电子商务和全网营销为核心,围绕新媒体营销、搜索引擎营销、COT专业素养训练为基本点,通过项目案例、数据分析实战的有机结合提升课程含金量,最终培养出可从事淘宝/天猫、搜索优化、搜索付费推广、新媒体运营、微信运营等岗位的专业技术人才。

  原深圳大学校长、博士生导师、嘉华金蛛首席学术顾问谢维信,深圳市电子商务协会执行会长郝建强,东莞市电子商务协会会长陈庆林等参加发布会。(完)[编辑:方伟彬]

分享到:31K
本网站所刊载信息,不代表中新社和中新网观点。 刊用本网站稿件,务经书面授权。
未经授权禁止转载、摘编、复制及建立镜像,违者将依法追究法律责任。
[京ICP证040655号][京公网安备:110102003042] [京ICP备05004340号-1]
广外甘石桥 刘山街道 堡子村 水道子 关集镇
西李家庄虚拟居委会 酱房大院 颖盛畜牧养殖场 旧宫三村 赞比亚
清美早餐加盟 湖北早点加盟 传统早餐店加盟 广式早餐加盟 全福早餐加盟
粗粮早餐加盟 传统早餐店加盟 早点加盟好项目 快客加盟 加盟 早点
绿色早餐加盟 全球加盟网 河北早餐加盟 江苏早点加盟 港式早点加盟
早点加盟店排行榜 范征早餐加盟 早点来加盟 早餐类加盟 包子早点加盟