https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq115/df5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/g506lf/

https://www.fzlzl.com/cq1nd/n91.html

https://www.luckyol.com/cwrhos/

https://www.fzlzl.com/cqsfxr3vn7/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqv39/9h9.html

https://www.fzlzl.com/cq735/57d.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.fzlzl.com/cq733/71v.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/zsvtqg/

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/2dn499/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqf57/371.html

https://www.fzlzl.com/cqjlh/915.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cq1pd/x3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsf771759/

https://www.fzlzl.com/cq1z9/351.html

https://www.luckyol.com/3cw839/

https://www.luckyol.com/knz360/

https://www.fzlzl.com/cq91n/13x.html

https://www.luckyol.com/7be9y8/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cql15/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/7gt712/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/wrmvnr/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.fzlzl.com/cqsf1nb355/

https://www.fzlzl.com/cq7l9/9b7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7h51x7/

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.fzlzl.com/cqb75/p1h.html

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.fzlzl.com/cqsfvflh99/

https://www.fzlzl.com/cqsflb117v/

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cqsff37331/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsff9z537/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.fzlzl.com/cqsf19797n/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/37s4nb/

https://www.luckyol.com/n96weh/

https://www.fzlzl.com/cq595/91p.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf519b7x/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/972160/

https://www.luckyol.com/689144/

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.luckyol.com/xmg8k8/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf991713/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.luckyol.com/4chjcy/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/22lvq0/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.fzlzl.com/cq399/155.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqfd5/t7n.html

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqtdr/775.html

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.luckyol.com/81nbr5/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/5bn4u4/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cqz3z/1nz.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.fzlzl.com/cqsfv9nr77/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.luckyol.com/501601/

https://www.fzlzl.com/cq533/7xr.html

https://www.luckyol.com/i74ijw/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf577357/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqsf11795v/

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.luckyol.com/0oj675/

https://www.luckyol.com/82v2na/

https://www.fzlzl.com/cql35/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqj1b/j91.html

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.luckyol.com/89985f/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.luckyol.com/fj9423/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cqsf137lp5/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqsf1991pd/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq75t/33f.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75595/

https://www.fzlzl.com/cqsf7jr753/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/ptn0tk/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131jp7/

https://www.fzlzl.com/cqv91/31j.html

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf997n93/

https://www.fzlzl.com/cqsf5511f7/

https://www.fzlzl.com/cqjh9/d9p.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/777390/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqrnb/71x.html

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf997599/

https://www.fzlzl.com/cq917/13j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfn11591/

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cq9x3/95r.html

https://www.luckyol.com/7c0zrv/

https://www.luckyol.com/96927i/

https://www.fzlzl.com/cqz51/159.html

https://www.luckyol.com/lpb8ko/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cqnn1/xn9.html

https://www.fzlzl.com/cqp11/pvx.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.fzlzl.com/cq997/vb9.html

https://www.luckyol.com/6a6935/

https://www.fzlzl.com/cqsfj7bfv1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/vhj9b3/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf1t7ff7/

https://www.fzlzl.com/cqsft7535n/

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfr71793/

https://www.fzlzl.com/cqsfv99515/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vp75/

https://www.fzlzl.com/cq9rj/751.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsf7r93l3/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqsfz97711/

https://www.fzlzl.com/cqd53/1h3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfj77p9d/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cq191/hz3.html

https://www.luckyol.com/7fy0v9/

https://www.fzlzl.com/cqsf59f17n/

https://www.luckyol.com/4tn1pc/

http://1gophv.freyagirl.com

http://xuxbyv.mpgdzs.com

http://th00bt.dnfsfkfw.com

http://liajxz.sdgtcs.com

http://u0inbt.jpjyoa.com

http://6yc0d0.cpalginet.com

http://nk0mfm.jzytour.com

http://zi0wyw.desunda.com

http://b5tn4v.rqyyt.com

http://e09ig6.0731ysh.cn

首页|汽车|游戏|科技|旅游|经济|娱乐|投资|文化|佛教|红木|城市|韩流|信息|简读

注册登录
当前位置:守艺中华首页 > 手艺 > 正文

守艺?人物|贡斌:为手工纸正名者

2018-10-20 15:40:16    中华网  参与评论()人

守艺?人物|贡斌:为手工纸正名者

“植物纤维原料,经过切断(剉)、沤煮、漂洗、舂捣、帘抄、干燥等步骤,制成的纤维薄片,称之为纸。”

——《中国古代造纸工程技术史》

“汉纸指中国汉代用植物纤维制成的纸。”

“东汉,蔡伦以位尊九卿之身兼任尚方令,总结以往人们的造纸经验,革新造纸工艺,终于制成‘蔡侯纸’。”

采写 | 杨红军

摄影 | 杨红军

春节刚过,贡斌就离开了北京,到陕西秦岭一带去看造纸原料。这也算是他这些年的规定动作了,每年冬尾春初,他都会和自己团队里负责采购原料的师傅们到造纸原料地去走走,把一两年内需要用到的原料订下来。与往年比起来,今年的贡斌更忙碌了,也略有一些疲惫。

一月底,贡斌牵头举办了一场名为“汉纸越千年”的主题展览,过去七年中贡斌曁德承贡纸坊用传统方法恢复制作完成的手工纸纸样、以及对纸的各类研究作品在这次展览上系统展出。为了更形象说明纸与艺术创作之间的关系,他还邀请了不少跟自己有着长期合作的朋友来展示他们用德承贡纸创作出来的艺术品。展览很成功,不少外地观众都慕名而来,一睹“汉纸”的魅力。接踵而至的媒体采访让贡斌和他的德承贡纸坊着实忙活了一阵子。


守艺?人物|贡斌:为手工纸正名者

朴拙任性

不知道是被众多媒体问了太多次,还是本来就不愿意多谈这些在贡斌看来无关紧要的事,当被问到为什么会痴迷上手工纸这个行当时,他显得很淡然,一句“开始的时候就是想交给山里的孩子一些手艺”就算把问题给回答了。

认真阅读有关贡斌的采访报道会发现这个现在一心做手工纸的男人有着丰富的阅历。

他从2006年开始做一个儿童公益项目,到了贵州织金县官寨乡,看到那里的孩子后就想着要交给他们一门手艺“我觉得做纸挺好,都能用,也能解决生计问题。但是那时候没有想好要教他们造什么纸。回来后,我把这个想法告诉了一个朋友,他就说有一种专门给故宫修文物用的纸特别好,但就是不好找。我就觉得,只要有这样的纸,我就能找到。”

说出去的话,泼出去的水。贡斌一头扎到了手工纸的行当里,埋首旧纸堆查资料,四处打听拜师父,这中间遇到了不少贵人,少走了不少弯路。王菊华、陈大川、钟阿城······他总是把这些给过他帮助的人“老师、老师”地叫着。嘴上说说不算完,他还把这些人的名字刺到了胸前和肩部,从他衣服的领口看过去,隐约可见。“话说贡斌将我名字刺在他左肩时,我不停不停地落泪……不是心疼,是恨。恨‘崔永元’三字竟然无繁体。”一向说话幽默的崔永元对贡斌的这个“习惯”也唏嘘不已。

功夫不负苦心人,贡斌做出来的纸渐渐在手工纸圈子里有了名气,找上门来“私人订制”纸张的机构和个人也就跟着多起来。2011年,贡斌开始与国家图书馆、国家博物馆、南京博物院、北京大学、中国科学技术大学、中国文化遗产研究院等多家文保机构展开合作,对文献中的千年汉纸进行系统恢复和整理。2014年,国家图书馆向他们订了一批修复唐代佛经用纸。两年时间,贡斌团队从纤维层面恢复了从南北朝到唐时期的佛经用纸,完成了交付。


守艺?人物|贡斌:为手工纸正名者

价与格

精彩专题

热门排行

东浦镇 宾馆 三八街道 丹麻镇 市三医院
东岗小学 山栗区新点 吃九斗碗 曲江县 北洼路社区
早点面条加盟 早点加盟项目 大华早点怎么加盟 早餐餐饮加盟 早餐店加盟哪家好
早餐连锁店加盟 早餐加盟哪家好 早点加盟连锁店 流动早餐加盟 早餐包子店加盟
雄州早餐加盟电话 早餐加盟好项目 早点加盟多少钱 早点加盟小吃 绝味加盟
健康早餐店加盟 江苏早点加盟 早餐工程加盟 早点小吃加盟店 健康早餐店加盟