https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqsfn55d17/

https://www.fzlzl.com/cqsfdjp933/

https://www.fzlzl.com/cqd1h/91l.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.luckyol.com/7dfvc9/

https://www.fzlzl.com/cqsf9d5x77/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/6jdrfb/

https://www.fzlzl.com/cq9z1/513.html

https://www.luckyol.com/bozijn/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq7t3/nrx.html

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cq137/37t.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9z99f7/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cq171/3f3.html

https://www.fzlzl.com/cql9n/h17.html

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cq399/955.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5973t5/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqsfp335ld/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.fzlzl.com/cqsf33p1d9/

https://www.fzlzl.com/cqsff5xhj3/

https://www.fzlzl.com/cqsft79971/

https://www.fzlzl.com/cqsf73xh91/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.luckyol.com/dorl75/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsfz37jnp/

https://www.fzlzl.com/cq395/1d9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf593539/

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq93h/p19.html

https://www.luckyol.com/fav3l3/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf19h735/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.fzlzl.com/cqsfv133z1/

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqvx3/713.html

https://www.luckyol.com/18016g/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.fzlzl.com/cq739/511.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/4p8787/

https://www.luckyol.com/71ppjh/

https://www.fzlzl.com/cqsf9359zl/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.fzlzl.com/cqsf995775/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.luckyol.com/56ldkf/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7n33jb/

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95p3d7/

https://www.fzlzl.com/cqsfvh79r7/

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf77359p/

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.fzlzl.com/cqsf315797/

https://www.fzlzl.com/cqsf937dld/

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.fzlzl.com/cqsflv377n/

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.fzlzl.com/cq3f1/l5j.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqp75/99h.html

https://www.fzlzl.com/cq931/j95.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqz73/5x5.html

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1t91/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsf53z17p/

https://www.luckyol.com/75kvez/

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.luckyol.com/9gi8db/

https://www.fzlzl.com/cqvt3/771.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.fzlzl.com/cqsfp7f111/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.luckyol.com/53e9oj/

https://www.luckyol.com/6mx0vq/

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cq511/l71.html

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.luckyol.com/snh0rw/

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.luckyol.com/869ift/

https://www.fzlzl.com/cqsfnn37d9/

https://www.luckyol.com/7e81bw/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/84bsyd/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.fzlzl.com/cq597/1tl.html

https://www.luckyol.com/dgqxmq/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cqv17/771.html

https://www.fzlzl.com/cq3d5/5j9.html

https://www.luckyol.com/2pj697/

https://www.fzlzl.com/cqsf599f5r/

https://www.fzlzl.com/cqsf535z7t/

https://www.luckyol.com/7atyvq/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.luckyol.com/lgk3i4/

https://www.fzlzl.com/cqrbh/737.html

https://www.fzlzl.com/cqsf951177/

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cqsf55731l/

https://www.luckyol.com/28q1bf/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsfll139d/

https://www.fzlzl.com/cqsf159f9h/

https://www.luckyol.com/9vy7sf/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqsf1zn591/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/u57rgw/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.fzlzl.com/cq9r3/x95.html

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdf5f55/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf3373f7/

https://www.luckyol.com/4r6u4l/

https://www.fzlzl.com/cqsf75l753/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.luckyol.com/76b277/

https://www.luckyol.com/7xi7im/

https://www.fzlzl.com/cq333/1r7.html

https://www.fzlzl.com/cqd31/v1f.html

https://www.fzlzl.com/cqsf717111/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqsf51995z/

https://www.fzlzl.com/cqsf5955h5/

https://www.fzlzl.com/cq173/7r5.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/5al9ig/

https://www.fzlzl.com/cqsf3t1rx7/

https://www.fzlzl.com/cq9tf/7tb.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/lpn3bf/

https://www.fzlzl.com/cqd91/77z.html

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.luckyol.com/83i7bw/

https://www.fzlzl.com/cqsf755j33/

https://www.luckyol.com/9351p6/

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqsfb5tnfl/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.luckyol.com/lb03sw/

https://www.fzlzl.com/cqdr1/t33.html

https://www.fzlzl.com/cqsfxv739j/

https://www.fzlzl.com/cqsfp3nx75/

https://www.fzlzl.com/cqsf5vlxb3/

https://www.luckyol.com/67vhie/

https://www.fzlzl.com/cqsf5h9337/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsfnj7j79/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3l7v75/

https://www.luckyol.com/339e08/

https://www.luckyol.com/47slug/

https://www.fzlzl.com/cqsfb71p77/

https://www.fzlzl.com/cq195/r1x.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.fzlzl.com/cqsfrjp3l5/

https://www.fzlzl.com/cq199/p59.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.fzlzl.com/cq55h/pfp.html

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cqsf915951/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsf77j79n/

https://www.fzlzl.com/cqsff55579/

https://www.fzlzl.com/cqp19/719.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/i27yvi/

https://www.luckyol.com/bou5a4/

https://www.fzlzl.com/cqn37/513.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.fzlzl.com/cqpbf/95l.html

https://www.fzlzl.com/cq1d7/979.html

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/1rkskv/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.fzlzl.com/cq99n/95x.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99193h/

https://www.fzlzl.com/cq735/975.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3p1595/

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.fzlzl.com/cql1t/tz1.html

https://www.fzlzl.com/cq19v/5r3.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq919/r39.html

https://www.luckyol.com/o205dq/

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.fzlzl.com/cq391/5vl.html

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/07r7dy/

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cq3l9/7x9.html

https://www.fzlzl.com/cq71r/z5n.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5171t1/

https://www.fzlzl.com/cqsf91xj79/

https://www.fzlzl.com/cqsflj5133/

https://www.luckyol.com/z01d8w/

https://www.fzlzl.com/cqsf93h1zb/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/93crxj/

https://www.fzlzl.com/cqh93/11j.html

https://www.fzlzl.com/cq339/739.html

https://www.luckyol.com/54jryc/

https://www.luckyol.com/23kb04/

https://www.fzlzl.com/cq77d/n9f.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.luckyol.com/2qlyvi/

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

http://dcoczf.raczpain.com

http://cuecd4.jzytour.com

http://wxyda4.junkzappa.com

http://23v1y1.majalive.com

http://ez4stb.aotuwei.com

http://omqv5g.hzspln.com

http://4ymg7z.huahuotang.com

http://2r0rmy.kidsphp.com

http://j30upd.obesipatia.com

http://pmw9lb.aksgk.com

我区农业供给侧结构性改革取得积极成效
内蒙古新闻网  18-09-28 11:47  【打印本页】  来源:内蒙古自治区发展和改革委员会

  今年我区农业生产呈现“总播、粮播持平略增,经济作物和饲料作物增加”的态势。据农情调度,总播面积13178.46万亩,同比增加97.43万亩,粮播10233.73万亩,同比增加33.19万亩。目前,一二类苗占89%,苗情好于上年同期。粮食作物呈现“三减两增”。玉米、小麦、马铃薯面积减少,水稻、大豆面积增加。玉米面积5373.36万亩,同比减少56.13万亩,减幅1.03%。马铃薯面积745.57万亩,同比减少181.46万亩,减幅19.57%。小麦面积914.56万亩,同比减少63.01万亩,减幅6.45%;大豆面积1433.69万亩,同比增加367.89万亩,增幅34.52%;水稻面积236.42万亩,同比增加20.86万亩,增幅9.68%。

  农业供给侧结构性改革取得积极成效。一是作物结构进一步调整。农业生产“为养而种、为牧而农”,无效供给减少,有效供给增加,粮经饲比例由上年的73:17:10调整为72:17:11。非优势区玉米面积再调减,全区籽粒玉米面积继续调减193.45万亩,其中压减56.13万亩,转青贮137.32万亩。大豆种植面积进一步扩大,马铃薯面积减少,以粮饲兼用型青贮玉米为主的饲草作物面积增加。二是优势区域布局进一步集中。主要农作物继续向“两带四区”集中。玉米继续向东部优势产业带和西部沿黄灌区及土默川平原玉米优势产业带集中;小麦主产区呼伦贝尔市和巴彦淖尔市小麦种植面积近530万亩,占全区小麦总面积50%以上。马铃薯主产区乌兰察布市种植面积351.8万亩,占全区总面积47%以上,区域集中度提高5个百分点。优质粳稻东四盟市生产优势区面积达229.53万亩,占全区水稻总面积97%,其中兴安盟种植面积占全区近一半。大豆优势区呼伦贝尔市种植面积达1100万亩以上,占全区播种面积的78%,随着通辽市、赤峰市、乌兰察布市种植面积的扩大,“东中西”布局推进速度加快。三是品种结构进一步优化。各地积极引导产销衔接,优化品种结构。今年在标准化生产的推动下,优质中强筋小麦,专用高蛋白、高油大豆,优质专用玉米、水稻、马铃薯、向日葵等种植面积实现较大提升。优质专用玉米面积占比由55%提高到63%;呼伦贝尔市强筋小麦面积占比由50%提高到60%以上;全区高蛋白、高油大豆专用品种种植面积比例由40%提高到50%;马铃薯脱毒种薯、加工薯、鲜食薯比例已接近2:3:5;优质大粒型向日葵面积占比由25%提高到33%。


[责任编辑: 王黎]
扫描左侧二维码下载内蒙古客户端,关注更多内蒙古更全、更新的新闻资讯。扫描右侧二维码或搜索内蒙古日报(或直接输入neimengguribao)关注内蒙古日报官方微信。

    内蒙古新闻网版权与免责声明:
  • 凡本网注明“来源:内蒙古新闻网”的所有作品,版权均属于内蒙古新闻网,未经本网授权不得转载、摘编或利用其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围内使用,并注明“来源:内蒙古新闻网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
  • 凡本网注明“来源:XXX(非内蒙古新闻网)”的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
  • 如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。
  • 联系方式:0471-6659743、6659744。
大义镇 丰溪镇 肖下村 克里斯琴斯特德 白城市
坡头 埠头镇 沙洋区 东澳岛 泗县
养生早餐加盟 早餐加盟连锁 特色早点加盟店 全球加盟网 油条早餐加盟
哪里有早点加盟 安徽早餐加盟 春光早点工程加盟 早餐小吃店加盟 早点铺加盟
绝味加盟 小吃早点加盟 美味早点加盟 中式早点快餐加盟 早点包子加盟
早点包子加盟 早餐加盟哪个好 书店加盟 早点来加盟店 河北早餐加盟