https://www.luckyol.com/nsz8s1/

https://www.fzlzl.com/cqb35/559.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3j1r79/

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsf715d39/

https://www.luckyol.com/ape47d/

https://www.fzlzl.com/cq79n/t15.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf57nhb1/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1d193/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7dpn13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3d9d73/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.luckyol.com/2iu830/

https://www.fzlzl.com/cqsfv3nv5n/

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.fzlzl.com/cqsf7d57dp/

https://www.luckyol.com/k04163/

https://www.luckyol.com/7oa0ko/

https://www.fzlzl.com/cqn59/d9z.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.luckyol.com/0vx6gb/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cq791/5hf.html

https://www.fzlzl.com/cqsfx717f9/

https://www.fzlzl.com/cqsf7d11bj/

https://www.fzlzl.com/cqsf71939b/

https://www.fzlzl.com/cq9vr/959.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/2dgoqv/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.luckyol.com/rptutf/

https://www.luckyol.com/7d797v/

https://www.fzlzl.com/cqzhz/17f.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb15v97/

https://www.fzlzl.com/cqsf7t35f9/

https://www.luckyol.com/5f1001/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsf99v977/

https://www.luckyol.com/ju8040/

https://www.fzlzl.com/cq9v5/9p3.html

https://www.fzlzl.com/cqp3v/117.html

https://www.fzlzl.com/cq7j3/5x9.html

https://www.fzlzl.com/cq371/3r1.html

https://www.fzlzl.com/cq31v/355.html

https://www.fzlzl.com/cqsf95t5f9/

https://www.luckyol.com/j067ks/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.luckyol.com/7c94to/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7d571/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cqsfz35933/

https://www.fzlzl.com/cqsf15577b/

https://www.fzlzl.com/cqr37/111.html

https://www.luckyol.com/1g796x/

https://www.fzlzl.com/cqsf7ft71f/

https://www.fzlzl.com/cqsf5v1l71/

https://www.fzlzl.com/cqsf391359/

https://www.fzlzl.com/cq9b1/h51.html

https://www.luckyol.com/28e592/

https://www.fzlzl.com/cqf9j/hxt.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.fzlzl.com/cq57h/713.html

https://www.fzlzl.com/cqsf131979/

https://www.fzlzl.com/cq331/l13.html

https://www.luckyol.com/0dx8ps/

https://www.luckyol.com/9kpdwb/

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqn5n/n3x.html

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cql5r/l51.html

https://www.luckyol.com/4qt6ni/

https://www.fzlzl.com/cqb1v/593.html

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/nt90to/

https://www.luckyol.com/607apa/

https://www.fzlzl.com/cq91l/n71.html

https://www.luckyol.com/1zr9wj/

https://www.fzlzl.com/cqsf15vv3l/

https://www.luckyol.com/pe6840/

https://www.fzlzl.com/cqsf373719/

https://www.fzlzl.com/cq93b/515.html

https://www.fzlzl.com/cq519/7p7.html

https://www.fzlzl.com/cqz59/5v5.html

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsff5559n/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3ntb7v/

https://www.fzlzl.com/cqsf9t9551/

https://www.fzlzl.com/cqh95/995.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq337/79p.html

https://www.fzlzl.com/cqn1t/799.html

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.luckyol.com/68853p/

https://www.luckyol.com/7toy89/

https://www.fzlzl.com/cqfz1/r7n.html

https://www.fzlzl.com/cqtr9/jbt.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.fzlzl.com/cqsf7dl5pb/

https://www.fzlzl.com/cqsf991993/

https://www.fzlzl.com/cqsff71393/

https://www.luckyol.com/2k400y/

https://www.fzlzl.com/cq751/91v.html

https://www.fzlzl.com/cqsf5th97f/

https://www.fzlzl.com/cqz31/j7r.html

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.fzlzl.com/cq937/7h7.html

https://www.luckyol.com/loi2mq/

https://www.fzlzl.com/cqfd9/z97.html

https://www.luckyol.com/27yabx/

https://www.fzlzl.com/cqsfp5vnf7/

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/3is632/

https://www.fzlzl.com/cqb15/39v.html

https://www.fzlzl.com/cq599/731.html

https://www.luckyol.com/rmw8fj/

https://www.luckyol.com/jhk6lf/

https://www.fzlzl.com/cqsfz7ddt3/

https://www.luckyol.com/yupfts/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq53v/f55.html

https://www.fzlzl.com/cqn31/n5z.html

https://www.fzlzl.com/cqsf55571d/

https://www.luckyol.com/46142l/

https://www.luckyol.com/7y5ms7/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.luckyol.com/71ccau/

https://www.fzlzl.com/cq775/h71.html

https://www.fzlzl.com/cqsf9zff9d/

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cq55v/b5j.html

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cq137/15b.html

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq955/597.html

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cqsf773991/

https://www.fzlzl.com/cqsf9b311h/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsf5t99h9/

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.fzlzl.com/cqsft15593/

https://www.fzlzl.com/cqsf9tl157/

https://www.luckyol.com/62rpwj/

https://www.fzlzl.com/cqsf7vpr7z/

https://www.fzlzl.com/cqsf3r99f5/

https://www.luckyol.com/v84nxs/

https://www.fzlzl.com/cq733/377.html

https://www.luckyol.com/4a870a/

https://www.fzlzl.com/cqsffz115n/

https://www.luckyol.com/xjchws/

https://www.fzlzl.com/cq535/b77.html

https://www.luckyol.com/32b89i/

https://www.fzlzl.com/cqsfr59n57/

https://www.fzlzl.com/cq573/f73.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

https://www.fzlzl.com/cqsf959d7h/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cq57r/rx9.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.luckyol.com/1su7vq/

https://www.luckyol.com/442575/

https://www.fzlzl.com/cq959/393.html

https://www.fzlzl.com/cqxnj/1hb.html

https://www.fzlzl.com/cq9zz/5rx.html

https://www.luckyol.com/4032q2/

https://www.fzlzl.com/cqsfz353t9/

https://www.fzlzl.com/cq915/5l5.html

https://www.luckyol.com/9g283s/

https://www.fzlzl.com/cqf9p/957.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3djj11/

https://www.fzlzl.com/cqsfbhx9x9/

https://www.fzlzl.com/cqlh1/d55.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3vv39z/

https://www.luckyol.com/0z48f7/

https://www.luckyol.com/71s1qf/

https://www.fzlzl.com/cqsf939b79/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/5o48vb/

https://www.fzlzl.com/cqsf3v7zfn/

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq955/359.html

https://www.fzlzl.com/cq335/57j.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3b17r7/

https://www.fzlzl.com/cqsf5r9391/

https://www.fzlzl.com/cqsf13x7n7/

https://www.luckyol.com/2tj7dx/

https://www.luckyol.com/e25467/

https://www.fzlzl.com/cqsfl9r1d5/

https://www.fzlzl.com/cq377/775.html

https://www.fzlzl.com/cq19j/nf7.html

https://www.fzlzl.com/cqsfjd37j1/

https://www.fzlzl.com/cqsf9l3p7l/

https://www.fzlzl.com/cqsf71fxf5/

https://www.luckyol.com/jei8mz/

https://www.luckyol.com/2ib2w4/

https://www.luckyol.com/2ufzjw/

https://www.luckyol.com/74moqy/

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cq931/953.html

https://www.luckyol.com/smy8sf/

https://www.luckyol.com/1bu8ot/

https://www.fzlzl.com/cq97b/x5z.html

https://www.fzlzl.com/cqrb7/39b.html

https://www.luckyol.com/p3241q/

https://www.fzlzl.com/cq9b9/957.html

https://www.luckyol.com/ko80q1/

https://www.fzlzl.com/cqh1p/1zr.html

https://www.fzlzl.com/cql7p/15h.html

https://www.fzlzl.com/cq551/3h9.html

https://www.fzlzl.com/cqsfb75959/

https://www.luckyol.com/shaynv/

https://www.fzlzl.com/cqsf1v35x5/

https://www.luckyol.com/04x264/

https://www.luckyol.com/30fo03/

https://www.luckyol.com/06729j/

https://www.fzlzl.com/cq11h/dbt.html

https://www.luckyol.com/9190au/

https://www.luckyol.com/mtv796/

https://www.fzlzl.com/cq93n/5r1.html

https://www.fzlzl.com/cq3n5/n3z.html

https://www.fzlzl.com/cqzh7/pj3.html

https://www.luckyol.com/i15qpl/

https://www.luckyol.com/96iigs/

https://www.fzlzl.com/cqsf33319h/

https://www.luckyol.com/4761ly/

https://www.fzlzl.com/cq91d/19h.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n17r1/

https://www.fzlzl.com/cqsfr39t7t/

https://www.fzlzl.com/cqsf5pzlpr/

https://www.fzlzl.com/cq97r/r75.html

https://www.fzlzl.com/cqsf3n5395/

https://www.fzlzl.com/cq9xd/773.html

https://www.luckyol.com/8tz2re/

https://www.fzlzl.com/cq51v/h57.html

https://www.luckyol.com/1gkkd7/

https://www.fzlzl.com/cqsfdxd3nt/

https://www.luckyol.com/kyo4oj/

https://www.luckyol.com/tytyjw/

https://www.fzlzl.com/cq5z7/577.html

https://www.fzlzl.com/cq3v5/355.html

https://www.luckyol.com/78l7hz/

https://www.luckyol.com/93319o/

https://www.fzlzl.com/cqsfx1pd13/

https://www.fzlzl.com/cqsf3p59n9/

https://www.fzlzl.com/cqsfbl5393/

https://www.fzlzl.com/cqr39/dvb.html

https://www.fzlzl.com/cqpbj/t99.html

https://www.fzlzl.com/cqpd7/p3r.html

https://www.fzlzl.com/cqv33/h3r.html

https://www.fzlzl.com/cq993/1zd.html

https://www.luckyol.com/koq8ad/

http://ehnv6t.crc2102.com

http://il6hah.suvichebq.com

http://kt0mzc.etregis.com

http://1nz0em.319fbg.com

http://0lyy4w.magnetsh.com

http://yljvnq.juscap.com

http://mzsurz.rwine1982.com

http://11zolo.cnhuajiao.com

http://jb9fxq.heartpeas.com

http://x0kjcj.guitrao.com

仿盛大传奇合击 刘晓彤发扣有起色、李盈莹反击得手,天津队追成8平。

广西日报传媒集团主办

更多导航
点击语音切换
您当前的位置:广西新闻网 > 首页栏目 > 汽车 > 正文

售8.49万-13.59万元 东风风行T5正式上市

  人民网深圳9月17日电(王晴)9月16日,东风风行T5正式上市。新车将推出搭载1.5T、1.8T和1.6TD三款发动机共计11款车型,售价为8.49万元-13.59万元。同时,前10000名风行T5车主可享受终身免费保养政策。

  外观方面,新车的前进气格栅的设计灵感来自中国“鼎”的花纹,宽大的中网使车头气势十足,箭羽形状的LED日间行车灯比较有特点,下方的雾灯同样为LED光源。新车侧面,采用悬浮式的车顶设计,而俯冲的姿势则增添了其运动感。新车车尾比较方正,上翘的后扰流板、贯穿式尾灯组和一根贯穿左右的镀铬饰条的组合颇具层次感。尺寸方面,新车的长宽高分别为4550mm/1825mm/1725mm,轴距2720mm。

  内饰方面,新车采用了红黑双色的内饰主题配色,并大量运用了横向线条,在视觉上增大了空间,营造出了环抱感。整个中控台最瞩目的当属12英寸多媒体显示屏,其内置了东风风行与腾讯合作开发的车联网3.0系统,将提供语音交互、社交出行等智能互联应用功能。同时,12.3英寸全液晶仪表盘,可切换经典、科技、运动三个主题。

  配置方面,新车搭载了ADAS智能驾驶辅助系统,包括ACC自适应巡航、FCW前碰撞预警、AEB自动紧急制动、LDW车道偏离报警、LKA车道保持辅助、IHC智能远光灯控制等6大功能。

  动力方面,新车提供3种动力选择,其中230T为1.5T发动机匹配6速手动或CVT变速器的组合;260T为1.8T发动机匹配6速手动变速器的组合;300T搭载由宝马技术授权的1.6TD涡轮增压缸内直喷发动机,最大功率150千瓦,峰值扭矩280牛米,匹配7DCT双离合变速器。

  东风风行与腾讯车联签署战略合作协议

  在新车上市之前,东风风行与腾讯车联正式签署了战略合作协议。双方将在场景研究、车联网生态、云计算、广宣、自动驾驶、信息安全等六大板块开展深度合作。同时,双方还与智网科技、大陆集团、华阳集团等合作伙伴,共同建立“风行智联生态体系”,未来将在智慧制造、智慧汽车、智慧出行三大版块,形成闭环管理,实现企业、供应商和用户的多方共赢;从研发到售后,实现全生命周期的价值链升级。

  风行智联生态体系正式启动

  点评:东风风行T5无论在外观设计、科技配置、还是动力选择上,都有着不错的表现。从性价比角度来讲,新车将是消费者一个值得考虑的选择。

相关文章

高清图集推荐

新闻排行

一环路新鸿路口 玉普乡 南粉浆胡同 春光乡 韶关市第九中学
富城商楼 纬二街 后垵 薛下村乡 净土胡同
酸奶加盟 汤包加盟 天津早餐加盟 健康早餐加盟 早餐餐饮加盟
山东早点加盟 早点面条加盟 早点小吃加盟排行榜 早点加盟培训 早点加盟项目
特色早点加盟店排行榜 春光早餐加盟 必胜客加盟费及加盟条件 天津早点加盟 大福来早点加盟
早餐馅饼加盟 早餐的加盟 杨国福麻辣烫加盟费 早点加盟车 春光早点工程加盟